این یک لیست Emoji از توالی های تغییر شکلک با نوع سبک ایموجی است ، از جمله Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد. با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: دنباله‌های تغییر ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#️ علامت هش 0023 FE0F
*️ علامت ستاره 002A FE0F
0️ رقم صفر 0030 FE0F
1️ یک رقمی 0031 FE0F
2️ رقم دو 0032 FE0F
3️ رقم سه 0033 FE0F
4️ رقم چهار 0034 FE0F
5️ رقم پنج 0035 FE0F
6️ رقم شش 0036 FE0F
7️ رقم هفت 0037 FE0F
8️ رقم هشت 0038 FE0F
9️ رقم نه 0039 FE0F
©️ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0F
®️ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0F
‼️ علامت تعجب دوتایی 203C FE0F
⁉️ علامت تعجب و سؤال 2049 FE0F
™️ نماد بازرگانی 2122 FE0F
ℹ️ اطلاعات 2139 FE0F
↔️ پیکان دوطرفه 2194 FE0F
↕️ پیکان بالا و پایین 2195 FE0F
↖️ پیکان بالا چپ 2196 FE0F
↗️ پیکان بالا راست 2197 FE0F
↘️ پیکان پایین راست 2198 FE0F
↙️ پیکان پایین چپ 2199 FE0F
↩️ پیکان خمیده راست 21A9 FE0F
↪️ پیکان خمیده چپ 21AA FE0F
⌚️ ساعت مچی 231A FE0F
⌛️ ساعت شنی 231B FE0F
⌨️ صفحه‌کلید 2328 FE0F
⏏️ دکمهٔ خروج 23CF FE0F
⏩️ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0F
⏪️ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0F
⏫️ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0F
⏬️ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0F
⏭️ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0F
⏮️ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0F
⏯️ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0F
⏰️ ساعت رومیزی 23F0 FE0F
⏱️ کرنومتر 23F1 FE0F
⏲️ تایمر 23F2 FE0F
⏳️ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0F
⏸️ دکمهٔ مکث 23F8 FE0F
⏹️ دکمهٔ توقف 23F9 FE0F
⏺️ دکمهٔ ضبط 23FA FE0F
Ⓜ️ حرف M در دایره 24C2 FE0F
▪️ مربع مشکی کوچک 25AA FE0F
▫️ مربع سفید کوچک 25AB FE0F
▶️ دکمهٔ پخش 25B6 FE0F
◀️ دکمهٔ برگرداندن 25C0 FE0F
◻️ مربع سفید متوسط 25FB FE0F
◼️ مربع مشکی متوسط 25FC FE0F
◽️ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD FE0F
◾️ مربع مشکی نسبتاً کوچک 25FE FE0F
☀️ خورشید 2600 FE0F
☁️ ابر 2601 FE0F
☂️ چتر 2602 FE0F
☃️ آدم برفی 2603 FE0F
☄️ ستاره دنباله‌دار 2604 FE0F
☎️ تلفن 260E FE0F
☑️ مربع با علامت تیک 2611 FE0F
☔️ چتر خیس 2614 FE0F
☕️ نوشیدنی گرم 2615 FE0F
☘️ برگ شبدر 2618 FE0F
☝️ اشاره به بالا 261D FE0F
☠️ استخوان صلیبی 2620 FE0F
☢️ رادیواکتیو 2622 FE0F
☣️ خطر زیستی 2623 FE0F
☦️ صلیب ارتدوکسی 2626 FE0F
☪️ هلال و ستاره 262A FE0F
☮️ نماد صلح 262E FE0F
☯️ یین و ینگ 262F FE0F
☸️ چرخ دارما 2638 FE0F
☹️ اخمو 2639 FE0F
☺️ لبخند 263A FE0F
♀️ نشان ناهید 2640 FE0F
♂️ نشان مریخ 2642 FE0F
♈️ برج حمل 2648 FE0F
♉️ برج ثور 2649 FE0F
♊️ برج جوزا 264A FE0F
♋️ برج سرطان 264B FE0F
♌️ برج اسد 264C FE0F
♍️ برج سنبله 264D FE0F
♎️ برج میزان 264E FE0F
♏️ برج عقرب 264F FE0F
♐️ برج قوس 2650 FE0F
♑️ برج جدی 2651 FE0F
♒️ برج دلو 2652 FE0F
♓️ برج حوت 2653 FE0F
♟️ پیاده شطرنج 265F FE0F
♠️ خال پیک 2660 FE0F
♣️ خال گشنیز 2663 FE0F
♥️ خال دل 2665 FE0F
♦️ خال خشت 2666 FE0F
♨️ چشمهٔ آب گرم 2668 FE0F
♻️ نماد بازیافت 267B FE0F
♾️ بی‌نهایت 267E FE0F
♿️ علامت صندلی چرخ‌دار 267F FE0F
⚒️ چکش و کلنگ 2692 FE0F
⚓️ لنگر 2693 FE0F
⚔️ شمشیرهای ضرب‌دری 2694 FE0F

صفحه‌ها