این یک لیست Emoji از توالی های تغییر شکلک با نوع سبک متن است ، از جمله Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد. با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: دنباله‌های تغییر ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#︎ علامت هش 0023 FE0E
*︎ علامت ستاره 002A FE0E
0︎ رقم صفر 0030 FE0E
1︎ یک رقمی 0031 FE0E
2︎ رقم دو 0032 FE0E
3︎ رقم سه 0033 FE0E
4︎ رقم چهار 0034 FE0E
5︎ رقم پنج 0035 FE0E
6︎ رقم شش 0036 FE0E
7︎ رقم هفت 0037 FE0E
8︎ رقم هشت 0038 FE0E
9︎ رقم نه 0039 FE0E
©︎ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0E
®︎ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0E
‼︎ علامت تعجب دوتایی 203C FE0E
⁉︎ علامت تعجب و سؤال 2049 FE0E
™︎ نماد بازرگانی 2122 FE0E
ℹ︎ اطلاعات 2139 FE0E
↔︎ پیکان دوطرفه 2194 FE0E
↕︎ پیکان بالا و پایین 2195 FE0E
↖︎ پیکان بالا چپ 2196 FE0E
↗︎ پیکان بالا راست 2197 FE0E
↘︎ پیکان پایین راست 2198 FE0E
↙︎ پیکان پایین چپ 2199 FE0E
↩︎ پیکان خمیده راست 21A9 FE0E
↪︎ پیکان خمیده چپ 21AA FE0E
⌚︎ ساعت مچی 231A FE0E
⌛︎ ساعت شنی 231B FE0E
⌨︎ صفحه‌کلید 2328 FE0E
⏏︎ دکمهٔ خروج 23CF FE0E
⏩︎ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0E
⏪︎ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0E
⏫︎ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0E
⏬︎ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0E
⏭︎ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0E
⏮︎ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0E
⏯︎ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0E
⏰︎ ساعت رومیزی 23F0 FE0E
⏱︎ کرنومتر 23F1 FE0E
⏲︎ تایمر 23F2 FE0E
⏳︎ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0E
⏸︎ دکمهٔ مکث 23F8 FE0E
⏹︎ دکمهٔ توقف 23F9 FE0E
⏺︎ دکمهٔ ضبط 23FA FE0E
Ⓜ︎ حرف M در دایره 24C2 FE0E
▪︎ مربع مشکی کوچک 25AA FE0E
▫︎ مربع سفید کوچک 25AB FE0E
▶︎ دکمهٔ پخش 25B6 FE0E
◀︎ دکمهٔ برگرداندن 25C0 FE0E
◻︎ مربع سفید متوسط 25FB FE0E
◼︎ مربع مشکی متوسط 25FC FE0E
◽︎ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD FE0E
◾︎ مربع مشکی نسبتاً کوچک 25FE FE0E
☀︎ خورشید 2600 FE0E
☁︎ ابر 2601 FE0E
☂︎ چتر 2602 FE0E
☃︎ آدم برفی 2603 FE0E
☄︎ ستاره دنباله‌دار 2604 FE0E
☎︎ تلفن 260E FE0E
☑︎ مربع با علامت تیک 2611 FE0E
☔︎ چتر خیس 2614 FE0E
☕︎ نوشیدنی گرم 2615 FE0E
☘︎ برگ شبدر 2618 FE0E
☝︎ اشاره به بالا 261D FE0E
☠︎ استخوان صلیبی 2620 FE0E
☢︎ رادیواکتیو 2622 FE0E
☣︎ خطر زیستی 2623 FE0E
☦︎ صلیب ارتدوکسی 2626 FE0E
☪︎ هلال و ستاره 262A FE0E
☮︎ نماد صلح 262E FE0E
☯︎ یین و ینگ 262F FE0E
☸︎ چرخ دارما 2638 FE0E
☹︎ اخمو 2639 FE0E
☺︎ لبخند 263A FE0E
♀︎ نشان ناهید 2640 FE0E
♂︎ نشان مریخ 2642 FE0E
♈︎ برج حمل 2648 FE0E
♉︎ برج ثور 2649 FE0E
♊︎ برج جوزا 264A FE0E
♋︎ برج سرطان 264B FE0E
♌︎ برج اسد 264C FE0E
♍︎ برج سنبله 264D FE0E
♎︎ برج میزان 264E FE0E
♏︎ برج عقرب 264F FE0E
♐︎ برج قوس 2650 FE0E
♑︎ برج جدی 2651 FE0E
♒︎ برج دلو 2652 FE0E
♓︎ برج حوت 2653 FE0E
♟︎ پیاده شطرنج 265F FE0E
♠︎ خال پیک 2660 FE0E
♣︎ خال گشنیز 2663 FE0E
♥︎ خال دل 2665 FE0E
♦︎ خال خشت 2666 FE0E
♨︎ چشمهٔ آب گرم 2668 FE0E
♻︎ نماد بازیافت 267B FE0E
♾︎ بی‌نهایت 267E FE0E
♿︎ علامت صندلی چرخ‌دار 267F FE0E
⚒︎ چکش و کلنگ 2692 FE0E
⚓︎ لنگر 2693 FE0E
⚔︎ شمشیرهای ضرب‌دری 2694 FE0E

صفحه‌ها