این لیستی از نسخه های Emoji است ، از جمله شماره نسخه Emoji و تاریخ انتشار. برای ورود به صفحه لیست Emoji این نسخه ، روی پیوند شماره نسخه Emoji کلیک کنید ، می توانید ببینید که Emoji ها در این نسخه منتشر شده اند. راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟

🔢 فهرست نسخه ایموجی