Emoji Version 11.0 در 5 ژوئن 2018 منتشر شد و در کل 223 Emoji و Unicode Characters به این نسخه اضافه شده است.
در Emoji 11.0 ، مجموعه ایموجی سرانجام با استاندارد یونیکد همگام سازی می شود و شماره نسخه یکسانی دارد. همچنین ، Emoji 11.0 اولین نسخه ایموجی اضافه شده است که می تواند رنگ و ساختار مو را توصیف کند.
Emoji 11.0 شامل نمادهای emoji زیر است:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟


Unicode:1F9A2


Unicode:1F9B6


Unicode:1F9F5