Emoji Version 12.0 در سال 2019 منتشر شد و در کل 230 Emoji به این نسخه اضافه شد.
در Emoji 12.0 ، واقعاً دوست داشتنی است که در نهایت افراد معلول و ایموجی سگ های خدماتی وجود داشته باشند. Emoji 12.0 شامل نمادهای emoji زیر است:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟