تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

Emoji Version 12.1 در 29 نوامبر 2019 منتشر شد و در کل 168 Emoji به این نسخه اضافه شد.
نسخه 12.1 یک به روز رسانی کوچک برای Emoji 12.0 است. این حرفه های بی طرف جنسیتی و سکانس های دستی را اضافه کرد. Emoji 12.1 شامل نمادهای emoji زیر است:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
👨🏻‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👨🏼‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏼‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👨🏼‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👨🏽‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👨🏽‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👨🏾‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏻‍🤝‍👩🏼 دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FC
👩🏻‍🤝‍👩🏽 دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FD
👩🏻‍🤝‍👩🏾 دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FE
👩🏻‍🤝‍👩🏿 دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FF
👩🏼‍🤝‍👩🏽 دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FD
👩🏼‍🤝‍👩🏾 دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FE
👩🏼‍🤝‍👩🏿 دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FF
👩🏽‍🤝‍👩🏾 دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FE
👩🏽‍🤝‍👩🏿 دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FF
👩🏾‍🤝‍👩🏿 دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FF
🧑‍⚕️ مأمور بهداشت 1F9D1 200D 2695 FE0F
🧑‍⚖️ قاضی 1F9D1 200D 2696 FE0F
🧑‍✈️ خلبان 1F9D1 200D 2708 FE0F
🧑‍🌾 کشاورز 1F9D1 200D 1F33E
🧑‍🍳 آشپز 1F9D1 200D 1F373
🧑‍🎓 دانش‌آموز 1F9D1 200D 1F393
🧑‍🎤 خواننده 1F9D1 200D 1F3A4
🧑‍🎨 هنرمند 1F9D1 200D 1F3A8
🧑‍🏫 معلم 1F9D1 200D 1F3EB
🧑‍🏭 کارگر کارخانه 1F9D1 200D 1F3ED
🧑‍💻 متخصص 1F9D1 200D 1F4BB
🧑‍💼 کارمند 1F9D1 200D 1F4BC
🧑‍🔧 مکانیک 1F9D1 200D 1F527
🧑‍🔬 دانشمند 1F9D1 200D 1F52C
🧑‍🚀 فضانورد 1F9D1 200D 1F680
🧑‍🚒 مأمور آتش‌نشانی 1F9D1 200D 1F692
🧑‍🦯 شخصی با عصای راهنما 1F9D1 200D 1F9AF
🧑‍🦰 شخص: موقرمز 1F9D1 200D 1F9B0
🧑‍🦱 شخص: موفرفری 1F9D1 200D 1F9B1
🧑‍🦲 شخص: تاس 1F9D1 200D 1F9B2
🧑‍🦳 شخص: موسفید 1F9D1 200D 1F9B3
🧑‍🦼 شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری 1F9D1 200D 1F9BC
🧑‍🦽 شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی 1F9D1 200D 1F9BD
🧑🏻‍⚕️ مأمور بهداشت: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 2695 FE0F
🧑🏻‍⚖️ قاضی: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 2696 FE0F
🧑🏻‍✈️ خلبان: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 2708 FE0F
🧑🏻‍🌾 کشاورز: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F33E
🧑🏻‍🍳 آشپز: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F373
🧑🏻‍🎓 دانش‌آموز: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F393
🧑🏻‍🎤 خواننده: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F3A4
🧑🏻‍🎨 هنرمند: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F3A8
🧑🏻‍🏫 معلم: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F3EB
🧑🏻‍🏭 کارگر کارخانه: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F3ED
🧑🏻‍💻 متخصص: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F4BB
🧑🏻‍💼 کارمند: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F4BC
🧑🏻‍🔧 مکانیک: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F527
🧑🏻‍🔬 دانشمند: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F52C
🧑🏻‍🚀 فضانورد: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F680
🧑🏻‍🚒 مأمور آتش‌نشانی: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F692
🧑🏻‍🤝‍🧑🏼 اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست روشن 1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏻‍🤝‍🧑🏽 اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست طلایی 1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏻‍🤝‍🧑🏾 اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست گندمی 1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏻‍🤝‍🧑🏿 اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏻‍🦯 شخصی با عصای راهنما: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F9AF
🧑🏻‍🦰 شخص: پوست سفید،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B0
🧑🏻‍🦱 شخص: پوست سفید،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B1
🧑🏻‍🦲 شخص: پوست سفید،‏ تاس 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B2
🧑🏻‍🦳 شخص: پوست سفید،‏ موسفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B3
🧑🏻‍🦼 شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F9BC
🧑🏻‍🦽 شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F9BD
🧑🏼‍⚕️ مأمور بهداشت: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 2695 FE0F
🧑🏼‍⚖️ قاضی: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 2696 FE0F
🧑🏼‍✈️ خلبان: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 2708 FE0F
🧑🏼‍🌾 کشاورز: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F33E
🧑🏼‍🍳 آشپز: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F373
🧑🏼‍🎓 دانش‌آموز: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F393
🧑🏼‍🎤 خواننده: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F3A4
🧑🏼‍🎨 هنرمند: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F3A8
🧑🏼‍🏫 معلم: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F3EB
🧑🏼‍🏭 کارگر کارخانه: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F3ED
🧑🏼‍💻 متخصص: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F4BB
🧑🏼‍💼 کارمند: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F4BC
🧑🏼‍🔧 مکانیک: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F527
🧑🏼‍🔬 دانشمند: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F52C
🧑🏼‍🚀 فضانورد: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F680
🧑🏼‍🚒 مأمور آتش‌نشانی: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F692
🧑🏼‍🤝‍🧑🏽 اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست طلایی 1F9D1 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏼‍🤝‍🧑🏾 اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست گندمی 1F9D1 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏼‍🤝‍🧑🏿 اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏼‍🦯 شخصی با عصای راهنما: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F9AF
🧑🏼‍🦰 شخص: پوست روشن،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B0
🧑🏼‍🦱 شخص: پوست روشن،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B1
🧑🏼‍🦲 شخص: پوست روشن،‏ تاس 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B2
🧑🏼‍🦳 شخص: پوست روشن،‏ موسفید 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B3
🧑🏼‍🦼 شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F9BC
🧑🏼‍🦽 شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F9BD
🧑🏽‍⚕️ مأمور بهداشت: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 2695 FE0F
🧑🏽‍⚖️ قاضی: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 2696 FE0F
🧑🏽‍✈️ خلبان: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 2708 FE0F
🧑🏽‍🌾 کشاورز: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F33E
🧑🏽‍🍳 آشپز: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F373
🧑🏽‍🎓 دانش‌آموز: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F393
🧑🏽‍🎤 خواننده: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F3A4
🧑🏽‍🎨 هنرمند: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F3A8
🧑🏽‍🏫 معلم: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F3EB
🧑🏽‍🏭 کارگر کارخانه: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F3ED
🧑🏽‍💻 متخصص: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F4BB
🧑🏽‍💼 کارمند: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F4BC
🧑🏽‍🔧 مکانیک: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F527
🧑🏽‍🔬 دانشمند: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F52C
🧑🏽‍🚀 فضانورد: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F680
🧑🏽‍🚒 مأمور آتش‌نشانی: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F692
🧑🏽‍🤝‍🧑🏾 اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست گندمی 1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏽‍🤝‍🧑🏿 اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏽‍🦯 شخصی با عصای راهنما: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F9AF
🧑🏽‍🦰 شخص: پوست طلایی،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B0
🧑🏽‍🦱 شخص: پوست طلایی،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B1
🧑🏽‍🦲 شخص: پوست طلایی،‏ تاس 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B2
🧑🏽‍🦳 شخص: پوست طلایی،‏ موسفید 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B3
🧑🏽‍🦼 شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F9BC
🧑🏽‍🦽 شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F9BD
🧑🏾‍⚕️ مأمور بهداشت: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 2695 FE0F
🧑🏾‍⚖️ قاضی: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 2696 FE0F
🧑🏾‍✈️ خلبان: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 2708 FE0F
🧑🏾‍🌾 کشاورز: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F33E
🧑🏾‍🍳 آشپز: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F373
🧑🏾‍🎓 دانش‌آموز: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F393
🧑🏾‍🎤 خواننده: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F3A4
🧑🏾‍🎨 هنرمند: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F3A8
🧑🏾‍🏫 معلم: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F3EB
🧑🏾‍🏭 کارگر کارخانه: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F3ED
🧑🏾‍💻 متخصص: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F4BB
🧑🏾‍💼 کارمند: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F4BC
🧑🏾‍🔧 مکانیک: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F527
🧑🏾‍🔬 دانشمند: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F52C
🧑🏾‍🚀 فضانورد: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F680
🧑🏾‍🚒 مأمور آتش‌نشانی: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F692
🧑🏾‍🤝‍🧑🏿 اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏾‍🦯 شخصی با عصای راهنما: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F9AF
🧑🏾‍🦰 شخص: پوست گندمی،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B0
🧑🏾‍🦱 شخص: پوست گندمی،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B1
🧑🏾‍🦲 شخص: پوست گندمی،‏ تاس 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B2
🧑🏾‍🦳 شخص: پوست گندمی،‏ موسفید 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B3
🧑🏾‍🦼 شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F9BC
🧑🏾‍🦽 شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F9BD
🧑🏿‍⚕️ مأمور بهداشت: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 2695 FE0F
🧑🏿‍⚖️ قاضی: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 2696 FE0F
🧑🏿‍✈️ خلبان: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 2708 FE0F
🧑🏿‍🌾 کشاورز: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F33E
🧑🏿‍🍳 آشپز: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F373
🧑🏿‍🎓 دانش‌آموز: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F393
🧑🏿‍🎤 خواننده: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F3A4
🧑🏿‍🎨 هنرمند: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F3A8
🧑🏿‍🏫 معلم: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F3EB
🧑🏿‍🏭 کارگر کارخانه: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F3ED
🧑🏿‍💻 متخصص: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F4BB
🧑🏿‍💼 کارمند: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F4BC
🧑🏿‍🔧 مکانیک: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F527
🧑🏿‍🔬 دانشمند: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F52C
🧑🏿‍🚀 فضانورد: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F680
🧑🏿‍🚒 مأمور آتش‌نشانی: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F692
🧑🏿‍🦯 شخصی با عصای راهنما: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F9AF
🧑🏿‍🦰 شخص: پوست آبنوسی،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B0
🧑🏿‍🦱 شخص: پوست آبنوسی،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B1
🧑🏿‍🦲 شخص: پوست آبنوسی،‏ تاس 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B2
🧑🏿‍🦳 شخص: پوست آبنوسی،‏ موسفید 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B3
🧑🏿‍🦼 شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F9BC
🧑🏿‍🦽 شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F9BD