Emoji Version 12.1 در 29 نوامبر 2019 منتشر شد و در کل 168 Emoji به این نسخه اضافه شد.
نسخه 12.1 یک به روز رسانی کوچک برای Emoji 12.0 است. این حرفه های بی طرف جنسیتی و سکانس های دستی را اضافه کرد. Emoji 12.1 شامل نمادهای emoji زیر است:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟