تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
❤️‍🔥 قلب در آتش 2764 FE0F 200D 1F525
❤️‍🩹 قلب التیام‌یافته 2764 FE0F 200D 1FA79
👨🏻‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏻‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏼‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏼‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏼‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏼‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏼‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏽‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏽‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏽‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏽‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏽‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏾‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏾‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏾‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏾‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏾‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏿‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏿‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏿‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏿‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏿‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👩🏻‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست سفید 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👩🏻‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👩🏻‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👩🏻‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👩🏻‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👩🏻‍❤️‍👩🏻 زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست سفید 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FB
👩🏻‍❤️‍👩🏼 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FC
👩🏻‍❤️‍👩🏽 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FD
👩🏻‍❤️‍👩🏾 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FE
👩🏻‍❤️‍👩🏿 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FF
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: زن،‏ مرد، و پوست سفید 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻 بوسه: زن،‏ زن، و پوست سفید 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FB
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏼 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FC
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏽 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FD
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏾 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FE
👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏿 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FF
👩🏼‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👩🏼‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست روشن 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👩🏼‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👩🏼‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👩🏼‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👩🏼‍❤️‍👩🏻 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FB
👩🏼‍❤️‍👩🏼 زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست روشن 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FC
👩🏼‍❤️‍👩🏽 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FD
👩🏼‍❤️‍👩🏾 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FE
👩🏼‍❤️‍👩🏿 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FF
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: زن،‏ مرد، و پوست روشن 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏻 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FB
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏼 بوسه: زن،‏ زن، و پوست روشن 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FC
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏽 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FD
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏾 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FE
👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FF
👩🏽‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👩🏽‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👩🏽‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست طلایی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👩🏽‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👩🏽‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👩🏽‍❤️‍👩🏻 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FB
👩🏽‍❤️‍👩🏼 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FC
👩🏽‍❤️‍👩🏽 زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست طلایی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FD
👩🏽‍❤️‍👩🏾 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FE
👩🏽‍❤️‍👩🏿 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FF
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: زن،‏ مرد، و پوست طلایی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏻 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FB
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FC
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏽 بوسه: زن،‏ زن، و پوست طلایی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FD
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FE
👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏿 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FF
👩🏾‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👩🏾‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👩🏾‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👩🏾‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست گندمی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👩🏾‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👩🏾‍❤️‍👩🏻 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FB
👩🏾‍❤️‍👩🏼 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FC
👩🏾‍❤️‍👩🏽 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FD
👩🏾‍❤️‍👩🏾 زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست گندمی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FE
👩🏾‍❤️‍👩🏿 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FF
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: زن،‏ مرد، و پوست گندمی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👩🏾‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏻 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FB
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FC
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏽 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FD
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏾 بوسه: زن،‏ زن، و پوست گندمی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FE
👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏿 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FF
👩🏿‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👩🏿‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👩🏿‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👩🏿‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👩🏿‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👩🏿‍❤️‍👩🏻 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FB
👩🏿‍❤️‍👩🏼 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FC
👩🏿‍❤️‍👩🏽 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FD
👩🏿‍❤️‍👩🏾 زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FE
👩🏿‍❤️‍👩🏿 زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F469 1F3FF
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👩🏿‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏻 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FB
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏼 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FC
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏽 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FD
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏾 بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FE
👩🏿‍❤️‍💋‍👩🏿 بوسه: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 1F3FF
💏🏻 بوسه: پوست سفید 1F48F 1F3FB
💏🏼 بوسه: پوست روشن 1F48F 1F3FC
💏🏽 بوسه: پوست طلایی 1F48F 1F3FD
💏🏾 بوسه: پوست گندمی 1F48F 1F3FE
💏🏿 بوسه: پوست آبنوسی 1F48F 1F3FF
💑🏻 زوج عاشق: پوست سفید 1F491 1F3FB
💑🏼 زوج عاشق: پوست روشن 1F491 1F3FC
💑🏽 زوج عاشق: پوست طلایی 1F491 1F3FD
💑🏾 زوج عاشق: پوست گندمی 1F491 1F3FE
💑🏿 زوج عاشق: پوست آبنوسی 1F491 1F3FF
😮‍💨 صورتک در حال بازدم 1F62E 200D 1F4A8
😵‍💫 صورتک با چشمان چرخشی 1F635 200D 1F4AB
😶‍🌫️ صورتک میان ابر 1F636 200D 1F32B FE0F
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏽 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏾 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏿 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏻‍❤️‍🧑🏼 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏻‍❤️‍🧑🏽 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏻‍❤️‍🧑🏾 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏻‍❤️‍🧑🏿 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏻 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏽 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏾 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏼‍❤️‍💋‍🧑🏿 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏼‍❤️‍🧑🏻 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏼‍❤️‍🧑🏽 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏼‍❤️‍🧑🏾 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏼‍❤️‍🧑🏿 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏻 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏼 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏾 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏽‍❤️‍💋‍🧑🏿 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏽‍❤️‍🧑🏻 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏽‍❤️‍🧑🏼 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏽‍❤️‍🧑🏾 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏽‍❤️‍🧑🏿 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏻 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏼 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏽 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏾‍❤️‍💋‍🧑🏿 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏾‍❤️‍🧑🏻 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏾‍❤️‍🧑🏼 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏾‍❤️‍🧑🏽 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏾‍❤️‍🧑🏿 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FF
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏻 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏼 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏽 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏿‍❤️‍💋‍🧑🏾 بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏿‍❤️‍🧑🏻 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏿‍❤️‍🧑🏼 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏿‍❤️‍🧑🏽 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏿‍❤️‍🧑🏾 زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F9D1 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FE
🧔‍♀️ زن: ریش 1F9D4 200D 2640 FE0F
🧔‍♂️ مرد: ریش 1F9D4 200D 2642 FE0F
🧔🏻‍♀️ زن: پوست سفید،‏ ریش 1F9D4 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧔🏻‍♂️ مرد: پوست سفید،‏ ریش 1F9D4 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧔🏼‍♀️ زن: پوست روشن،‏ ریش 1F9D4 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧔🏼‍♂️ مرد: پوست روشن،‏ ریش 1F9D4 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧔🏽‍♀️ زن: پوست طلایی،‏ ریش 1F9D4 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧔🏽‍♂️ مرد: پوست طلایی،‏ ریش 1F9D4 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧔🏾‍♀️ زن: پوست گندمی،‏ ریش 1F9D4 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧔🏾‍♂️ مرد: پوست گندمی،‏ ریش 1F9D4 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧔🏿‍♀️ زن: پوست آبنوسی،‏ ریش 1F9D4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧔🏿‍♂️ مرد: پوست آبنوسی،‏ ریش 1F9D4 1F3FF 200D 2642 FE0F