تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

Emoji نسخه 14.0 در سپتامبر 2021 منتشر می شود. این آخرین نسخه Emoji است و در کل 112 Emoji به این نسخه اضافه شده است.
در Emoji 14.0 ، ایموجی دست دادن 25 25 گزینه دیگر برای ترکیب رنگ پوست دریافت می کند. همچنین ایموجی های جدیدی مانند صورت با چشمان تیزبین ، صورت ذوب شده ، دست های قلب ، لب گزنده ، فرد باردار/مرد و غیره منتشر می شود. ما معتقدیم که Emoji 14.0 به روز رسانی ایموجی است و امیدواریم بتوانیم از آنها در موارد زیر استفاده کنیم. اواخر سال 2021 یا شاید 2022. Emoji 14.0 شامل نمادهای emoji زیر است:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
🛝 سرسره 1F6DD
🛞 چرخ 1F6DE
🛟 حلقه نجات 1F6DF
🟰 علامت تساوی پررنگ 1F7F0
🤝🏻 دست دادن: پوست سفید 1F91D 1F3FB
🤝🏼 دست دادن: پوست روشن 1F91D 1F3FC
🤝🏽 دست دادن: پوست طلایی 1F91D 1F3FD
🤝🏾 دست دادن: پوست گندمی 1F91D 1F3FE
🤝🏿 دست دادن: پوست آبنوسی 1F91D 1F3FF
🥹 چهره با چشمان پراشک 1F979
🧌 غول 1F9CC
🩻 اشعه ایکس 1FA7B
🩼 عصای زیر بغل 1FA7C
🪩 توپ آینه‌ای 1FAA9
🪪 کارت شناسایی 1FAAA
🪫 باتری ضعیف 1FAAB
🪬 خمسه 1FAAC
🪷 نیلوفر 1FAB7
🪸 مرجان 1FAB8
🪹 آشیانه خالی 1FAB9
🪺 آشیانه با تخم 1FABA
🫃 مرد باردار 1FAC3
🫃🏻 مرد باردار: پوست سفید 1FAC3 1F3FB
🫃🏼 مرد باردار: پوست روشن 1FAC3 1F3FC
🫃🏽 مرد باردار: پوست طلایی 1FAC3 1F3FD
🫃🏾 مرد باردار: پوست گندمی 1FAC3 1F3FE
🫃🏿 مرد باردار: پوست آبنوسی 1FAC3 1F3FF
🫄 آدم باردار 1FAC4
🫄🏻 آدم باردار: پوست سفید 1FAC4 1F3FB
🫄🏼 آدم باردار: پوست روشن 1FAC4 1F3FC
🫄🏽 آدم باردار: پوست طلایی 1FAC4 1F3FD
🫄🏾 آدم باردار: پوست گندمی 1FAC4 1F3FE
🫄🏿 آدم باردار: پوست آبنوسی 1FAC4 1F3FF
🫅 آدم تاج‌دار 1FAC5
🫅🏻 آدم تاج‌دار: پوست سفید 1FAC5 1F3FB
🫅🏼 آدم تاج‌دار: پوست روشن 1FAC5 1F3FC
🫅🏽 آدم تاج‌دار: پوست طلایی 1FAC5 1F3FD
🫅🏾 آدم تاج‌دار: پوست گندمی 1FAC5 1F3FE
🫅🏿 آدم تاج‌دار: پوست آبنوسی 1FAC5 1F3FF
🫗 ریختن مایع 1FAD7
🫘 لوبیا 1FAD8
🫙 شیشه دهان‌گشاد 1FAD9
🫠 چهره درحال ذوب شدن 1FAE0
🫡 چهره سلام‌کنان 1FAE1
🫢 چهره با چشمان باز و دست روی دهان 1FAE2
🫣 چهره با نگاه دزدکی 1FAE3
🫤 صورت با دهان کج 1FAE4
🫥 چهره با خط‌چین 1FAE5
🫦 گازگرفتن لب 1FAE6
🫧 حباب 1FAE7
🫰 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع 1FAF0
🫰🏻 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست سفید 1FAF0 1F3FB
🫰🏼 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست روشن 1FAF0 1F3FC
🫰🏽 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست طلایی 1FAF0 1F3FD
🫰🏾 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست گندمی 1FAF0 1F3FE
🫰🏿 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست آبنوسی 1FAF0 1F3FF
🫱 دست به سمت راست 1FAF1
🫱🏻 دست به سمت راست: پوست سفید 1FAF1 1F3FB
🫱🏻‍🫲🏼 دست دادن: پوست سفید،‏ پوست روشن 1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏻‍🫲🏽 دست دادن: پوست سفید،‏ پوست طلایی 1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏻‍🫲🏾 دست دادن: پوست سفید،‏ پوست گندمی 1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FE
🫱🏻‍🫲🏿 دست دادن: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی 1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏼 دست به سمت راست: پوست روشن 1FAF1 1F3FC
🫱🏼‍🫲🏻 دست دادن: پوست روشن،‏ پوست سفید 1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏼‍🫲🏽 دست دادن: پوست روشن،‏ پوست طلایی 1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏼‍🫲🏾 دست دادن: پوست روشن،‏ پوست گندمی 1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FE
🫱🏼‍🫲🏿 دست دادن: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی 1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏽 دست به سمت راست: پوست طلایی 1FAF1 1F3FD
🫱🏽‍🫲🏻 دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست سفید 1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏽‍🫲🏼 دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست روشن 1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏽‍🫲🏾 دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست گندمی 1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FE
🫱🏽‍🫲🏿 دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی 1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏾 دست به سمت راست: پوست گندمی 1FAF1 1F3FE
🫱🏾‍🫲🏻 دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست سفید 1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏾‍🫲🏼 دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست روشن 1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏾‍🫲🏽 دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست طلایی 1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏾‍🫲🏿 دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی 1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏿 دست به سمت راست: پوست آبنوسی 1FAF1 1F3FF
🫱🏿‍🫲🏻 دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید 1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏿‍🫲🏼 دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن 1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏿‍🫲🏽 دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی 1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏿‍🫲🏾 دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی 1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FE
🫲 دست به سمت چپ 1FAF2
🫲🏻 دست به سمت چپ: پوست سفید 1FAF2 1F3FB
🫲🏼 دست به سمت چپ: پوست روشن 1FAF2 1F3FC
🫲🏽 دست به سمت چپ: پوست طلایی 1FAF2 1F3FD
🫲🏾 دست به سمت چپ: پوست گندمی 1FAF2 1F3FE
🫲🏿 دست به سمت چپ: پوست آبنوسی 1FAF2 1F3FF
🫳 کف دست به پایین 1FAF3
🫳🏻 کف دست به پایین: پوست سفید 1FAF3 1F3FB
🫳🏼 کف دست به پایین: پوست روشن 1FAF3 1F3FC
🫳🏽 کف دست به پایین: پوست طلایی 1FAF3 1F3FD
🫳🏾 کف دست به پایین: پوست گندمی 1FAF3 1F3FE
🫳🏿 کف دست به پایین: پوست آبنوسی 1FAF3 1F3FF
🫴 کف دست به بالا 1FAF4
🫴🏻 کف دست به بالا: پوست سفید 1FAF4 1F3FB
🫴🏼 کف دست به بالا: پوست روشن 1FAF4 1F3FC
🫴🏽 کف دست به بالا: پوست طلایی 1FAF4 1F3FD
🫴🏾 کف دست به بالا: پوست گندمی 1FAF4 1F3FE
🫴🏿 کف دست به بالا: پوست آبنوسی 1FAF4 1F3FF
🫵 اشاره به بیننده 1FAF5
🫵🏻 اشاره به بیننده: پوست سفید 1FAF5 1F3FB
🫵🏼 اشاره به بیننده: پوست روشن 1FAF5 1F3FC
🫵🏽 اشاره به بیننده: پوست طلایی 1FAF5 1F3FD
🫵🏾 اشاره به بیننده: پوست گندمی 1FAF5 1F3FE
🫵🏿 اشاره به بیننده: پوست آبنوسی 1FAF5 1F3FF
🫶 شکل قلب با دست 1FAF6
🫶🏻 شکل قلب با دست: پوست سفید 1FAF6 1F3FB
🫶🏼 شکل قلب با دست: پوست روشن 1FAF6 1F3FC
🫶🏽 شکل قلب با دست: پوست طلایی 1FAF6 1F3FD
🫶🏾 شکل قلب با دست: پوست گندمی 1FAF6 1F3FE
🫶🏿 شکل قلب با دست: پوست آبنوسی 1FAF6 1F3FF