تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

از زمان انتشار Emoji Version 1.0 در آگوست 2015 ، ایموجی ها امروزه محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. 3 ماه بعد ، Emoji نسخه 2.0 ظاهر شد.
در Emoji 2.0 به طور کلی 386 ایموجی وجود دارد. در این نسخه ، این اولین موردی است که یونیکد کنسرسیوم پنج اصلاح کننده رنگ پوست را بر اساس طبقه بندی پوست Fitzpatrick منتشر کرد ، آنها می توانند پنج نوع اصلاح برای رنگ پوست برخی از ایموجی ها ارائه دهند. در همان زمان ، یونیکد توالی ZWJ را برای برخی از ایموجی ها در دسته "خانواده" اضافه کرد.
Emoji 2.0 شامل نمادهای Emoji در زیر است👇:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#️ علامت شماره 0023 FE0F
*️ ستاره 002A FE0F
0️ رقم صفر 0030 FE0F
1️ یک رقمی 0031 FE0F
2️ رقم دو 0032 FE0F
3️ رقم سه 0033 FE0F
4️ رقم چهار 0034 FE0F
5️ رقم پنج 0035 FE0F
6️ رقم شش 0036 FE0F
7️ رقم هفت 0037 FE0F
8️ رقم هشت 0038 FE0F
9️ رقم نه 0039 FE0F
☝🏻 اشاره به بالا: پوست سفید 261D 1F3FB
☝🏼 اشاره به بالا: پوست روشن 261D 1F3FC
☝🏽 اشاره به بالا: پوست طلایی 261D 1F3FD
☝🏾 اشاره به بالا: پوست گندمی 261D 1F3FE
☝🏿 اشاره به بالا: پوست آبنوسی 261D 1F3FF
⛹🏻 شخص با توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB
⛹🏼 شخص با توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC
⛹🏽 شخص با توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD
⛹🏾 شخص با توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE
⛹🏿 شخص با توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF
✊🏻 مشت کردن: پوست سفید 270A 1F3FB
✊🏼 مشت کردن: پوست روشن 270A 1F3FC
✊🏽 مشت کردن: پوست طلایی 270A 1F3FD
✊🏾 مشت کردن: پوست گندمی 270A 1F3FE
✊🏿 مشت کردن: پوست آبنوسی 270A 1F3FF
✋🏻 دست بالابرده: پوست سفید 270B 1F3FB
✋🏼 دست بالابرده: پوست روشن 270B 1F3FC
✋🏽 دست بالابرده: پوست طلایی 270B 1F3FD
✋🏾 دست بالابرده: پوست گندمی 270B 1F3FE
✋🏿 دست بالابرده: پوست آبنوسی 270B 1F3FF
✌🏻 علامت پیروزی: پوست سفید 270C 1F3FB
✌🏼 علامت پیروزی: پوست روشن 270C 1F3FC
✌🏽 علامت پیروزی: پوست طلایی 270C 1F3FD
✌🏾 علامت پیروزی: پوست گندمی 270C 1F3FE
✌🏿 علامت پیروزی: پوست آبنوسی 270C 1F3FF
✍🏻 نوشتن با دست: پوست سفید 270D 1F3FB
✍🏼 نوشتن با دست: پوست روشن 270D 1F3FC
✍🏽 نوشتن با دست: پوست طلایی 270D 1F3FD
✍🏾 نوشتن با دست: پوست گندمی 270D 1F3FE
✍🏿 نوشتن با دست: پوست آبنوسی 270D 1F3FF
🇦 نامه نماد نشانگر منطقه ای a 1F1E6
🇧 نامه نماد نشانگر منطقه ای b 1F1E7
🇨 نامه نماد نشانگر منطقه ای c 1F1E8
🇩 نامه نماد نشانگر منطقه ای d 1F1E9
🇪 نامه نماد نشانگر منطقه ای e 1F1EA
🇫 نامه نماد نشانگر منطقه ای f 1F1EB
🇬 نامه نماد نشانگر منطقه ای g 1F1EC
🇭 نامه نماد نشانگر منطقه ای h 1F1ED
🇮 نامه نماد نشانگر منطقه ای i 1F1EE
🇯 نامه نماد نشانگر منطقه ای j 1F1EF
🇰 نامه نماد نشانگر منطقه ای k 1F1F0
🇱 نامه نماد نشانگر منطقه ای l 1F1F1
🇲 نامه نماد نشانگر منطقه ای m 1F1F2
🇳 نامه نماد نشانگر منطقه ای n 1F1F3
🇴 نامه نماد نشانگر منطقه ای o 1F1F4
🇵 نامه نماد نشانگر منطقه ای p 1F1F5
🇶 نامه نماد نشانگر منطقه ای q 1F1F6
🇷 نامه نماد نشانگر منطقه ای r 1F1F7
🇸 نامه نماد نشانگر منطقه ای s 1F1F8
🇹 نامه نماد نشانگر منطقه ای t 1F1F9
🇺 نامه نماد نشانگر منطقه ای u 1F1FA
🇻 نامه نماد نشانگر منطقه ای v 1F1FB
🇼 نامه نماد نشانگر منطقه ای w 1F1FC
🇽 نامه نماد نشانگر منطقه ای x 1F1FD
🇾 نامه نماد نشانگر منطقه ای y 1F1FE
🇿 نامه نماد نشانگر منطقه ای z 1F1FF
🎅🏻 بابا نوئل: پوست سفید 1F385 1F3FB
🎅🏼 بابا نوئل: پوست روشن 1F385 1F3FC
🎅🏽 بابا نوئل: پوست طلایی 1F385 1F3FD
🎅🏾 بابا نوئل: پوست گندمی 1F385 1F3FE
🎅🏿 بابا نوئل: پوست آبنوسی 1F385 1F3FF
🏂🏻 اسنوبرد: پوست سفید 1F3C2 1F3FB
🏂🏼 اسنوبرد: پوست روشن 1F3C2 1F3FC
🏂🏽 اسنوبرد: پوست طلایی 1F3C2 1F3FD
🏂🏾 اسنوبرد: پوست گندمی 1F3C2 1F3FE
🏂🏿 اسنوبرد: پوست آبنوسی 1F3C2 1F3FF
🏃🏻 دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB
🏃🏼 دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC
🏃🏽 دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD
🏃🏾 دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE
🏃🏿 دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF
🏄🏻 موج‌سوار: پوست سفید 1F3C4 1F3FB
🏄🏼 موج‌سوار: پوست روشن 1F3C4 1F3FC
🏄🏽 موج‌سوار: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD
🏄🏾 موج‌سوار: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE
🏄🏿 موج‌سوار: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF
🏊🏻 شناگر: پوست سفید 1F3CA 1F3FB
🏊🏼 شناگر: پوست روشن 1F3CA 1F3FC
🏊🏽 شناگر: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD
🏊🏾 شناگر: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE
🏊🏿 شناگر: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF
🏋🏻 وزنه‌بردار: پوست سفید 1F3CB 1F3FB
🏋🏼 وزنه‌بردار: پوست روشن 1F3CB 1F3FC
🏋🏽 وزنه‌بردار: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD
🏋🏾 وزنه‌بردار: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE
🏋🏿 وزنه‌بردار: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF
👁️‍🗨️ چشم در حباب گفتار 1F441 FE0F 200D 1F5E8 FE0F
👂🏻 گوش: پوست سفید 1F442 1F3FB
👂🏼 گوش: پوست روشن 1F442 1F3FC
👂🏽 گوش: پوست طلایی 1F442 1F3FD
👂🏾 گوش: پوست گندمی 1F442 1F3FE
👂🏿 گوش: پوست آبنوسی 1F442 1F3FF
👃🏻 بینی: پوست سفید 1F443 1F3FB
👃🏼 بینی: پوست روشن 1F443 1F3FC
👃🏽 بینی: پوست طلایی 1F443 1F3FD
👃🏾 بینی: پوست گندمی 1F443 1F3FE
👃🏿 بینی: پوست آبنوسی 1F443 1F3FF
👆🏻 اشاره به بالا با پشت دست: پوست سفید 1F446 1F3FB
👆🏼 اشاره به بالا با پشت دست: پوست روشن 1F446 1F3FC
👆🏽 اشاره به بالا با پشت دست: پوست طلایی 1F446 1F3FD
👆🏾 اشاره به بالا با پشت دست: پوست گندمی 1F446 1F3FE
👆🏿 اشاره به بالا با پشت دست: پوست آبنوسی 1F446 1F3FF
👇🏻 اشاره به پایین: پوست سفید 1F447 1F3FB
👇🏼 اشاره به پایین: پوست روشن 1F447 1F3FC
👇🏽 اشاره به پایین: پوست طلایی 1F447 1F3FD
👇🏾 اشاره به پایین: پوست گندمی 1F447 1F3FE
👇🏿 اشاره به پایین: پوست آبنوسی 1F447 1F3FF
👈🏻 اشاره به چپ: پوست سفید 1F448 1F3FB
👈🏼 اشاره به چپ: پوست روشن 1F448 1F3FC
👈🏽 اشاره به چپ: پوست طلایی 1F448 1F3FD
👈🏾 اشاره به چپ: پوست گندمی 1F448 1F3FE
👈🏿 اشاره به چپ: پوست آبنوسی 1F448 1F3FF
👉🏻 اشاره به راست: پوست سفید 1F449 1F3FB
👉🏼 اشاره به راست: پوست روشن 1F449 1F3FC
👉🏽 اشاره به راست: پوست طلایی 1F449 1F3FD
👉🏾 اشاره به راست: پوست گندمی 1F449 1F3FE
👉🏿 اشاره به راست: پوست آبنوسی 1F449 1F3FF
👊🏻 مشت گره‌کرده: پوست سفید 1F44A 1F3FB
👊🏼 مشت گره‌کرده: پوست روشن 1F44A 1F3FC
👊🏽 مشت گره‌کرده: پوست طلایی 1F44A 1F3FD
👊🏾 مشت گره‌کرده: پوست گندمی 1F44A 1F3FE
👊🏿 مشت گره‌کرده: پوست آبنوسی 1F44A 1F3FF
👋🏻 تکان دادن دست: پوست سفید 1F44B 1F3FB
👋🏼 تکان دادن دست: پوست روشن 1F44B 1F3FC
👋🏽 تکان دادن دست: پوست طلایی 1F44B 1F3FD
👋🏾 تکان دادن دست: پوست گندمی 1F44B 1F3FE
👋🏿 تکان دادن دست: پوست آبنوسی 1F44B 1F3FF
👌🏻 علامت اوکی: پوست سفید 1F44C 1F3FB
👌🏼 علامت اوکی: پوست روشن 1F44C 1F3FC
👌🏽 علامت اوکی: پوست طلایی 1F44C 1F3FD
👌🏾 علامت اوکی: پوست گندمی 1F44C 1F3FE
👌🏿 علامت اوکی: پوست آبنوسی 1F44C 1F3FF
👍🏻 پسندیدن: پوست سفید 1F44D 1F3FB
👍🏼 پسندیدن: پوست روشن 1F44D 1F3FC
👍🏽 پسندیدن: پوست طلایی 1F44D 1F3FD
👍🏾 پسندیدن: پوست گندمی 1F44D 1F3FE
👍🏿 پسندیدن: پوست آبنوسی 1F44D 1F3FF
👎🏻 نپسندیدن: پوست سفید 1F44E 1F3FB
👎🏼 نپسندیدن: پوست روشن 1F44E 1F3FC
👎🏽 نپسندیدن: پوست طلایی 1F44E 1F3FD
👎🏾 نپسندیدن: پوست گندمی 1F44E 1F3FE
👎🏿 نپسندیدن: پوست آبنوسی 1F44E 1F3FF
👏🏻 دست زدن: پوست سفید 1F44F 1F3FB
👏🏼 دست زدن: پوست روشن 1F44F 1F3FC
👏🏽 دست زدن: پوست طلایی 1F44F 1F3FD
👏🏾 دست زدن: پوست گندمی 1F44F 1F3FE
👏🏿 دست زدن: پوست آبنوسی 1F44F 1F3FF
👐🏻 دست‌های باز: پوست سفید 1F450 1F3FB
👐🏼 دست‌های باز: پوست روشن 1F450 1F3FC
👐🏽 دست‌های باز: پوست طلایی 1F450 1F3FD
👐🏾 دست‌های باز: پوست گندمی 1F450 1F3FE
👐🏿 دست‌های باز: پوست آبنوسی 1F450 1F3FF
👦🏻 پسر: پوست سفید 1F466 1F3FB
👦🏼 پسر: پوست روشن 1F466 1F3FC
👦🏽 پسر: پوست طلایی 1F466 1F3FD
👦🏾 پسر: پوست گندمی 1F466 1F3FE
👦🏿 پسر: پوست آبنوسی 1F466 1F3FF
👧🏻 دختر: پوست سفید 1F467 1F3FB
👧🏼 دختر: پوست روشن 1F467 1F3FC
👧🏽 دختر: پوست طلایی 1F467 1F3FD
👧🏾 دختر: پوست گندمی 1F467 1F3FE
👧🏿 دختر: پوست آبنوسی 1F467 1F3FF
👨‍❤️‍👨 زوج عاشق: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F468
👨‍❤️‍💋‍👨 بوسه: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468
👨‍👨‍👦 خانواده: مرد،‏ مرد، و پسر 1F468 200D 1F468 200D 1F466
👨‍👨‍👦‍👦 خانواده: مرد،‏ مرد،‏ پسر، و پسر 1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👨‍👧 خانواده: مرد،‏ مرد، و دختر 1F468 200D 1F468 200D 1F467
👨‍👨‍👧‍👦 خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و پسر 1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👨‍👧‍👧 خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و دختر 1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467
👨‍👩‍👦 خانواده: مرد،‏ زن، و پسر 1F468 200D 1F469 200D 1F466
👨‍👩‍👦‍👦 خانواده: مرد،‏ زن،‏ پسر، و پسر 1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👩‍👧 خانواده: مرد،‏ زن، و دختر 1F468 200D 1F469 200D 1F467
👨‍👩‍👧‍👦 خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و پسر 1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👩‍👧‍👧 خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و دختر 1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467
👨🏻 مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB
👨🏼 مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC
👨🏽 مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD
👨🏾 مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE
👨🏿 مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF
👩‍❤️‍👨 زوج عاشق: زن،‏ مرد 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F468
👩‍❤️‍👩 زوج عاشق: زن،‏ زن 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F469
👩‍❤️‍💋‍👨 بوسه: زن،‏ مرد 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468
👩‍❤️‍💋‍👩 بوسه: زن،‏ زن 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469
👩‍👩‍👦 خانواده: زن،‏ زن، و پسر 1F469 200D 1F469 200D 1F466
👩‍👩‍👦‍👦 خانواده: زن،‏ زن،‏ پسر، و پسر 1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466
👩‍👩‍👧 خانواده: زن،‏ زن، و دختر 1F469 200D 1F469 200D 1F467
👩‍👩‍👧‍👦 خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر، و پسر 1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466
👩‍👩‍👧‍👧 خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر، و دختر 1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467
👩🏻 زن: پوست سفید 1F469 1F3FB
👩🏼 زن: پوست روشن 1F469 1F3FC
👩🏽 زن: پوست طلایی 1F469 1F3FD
👩🏾 زن: پوست گندمی 1F469 1F3FE
👩🏿 زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF
👮🏻 پلیس: پوست سفید 1F46E 1F3FB
👮🏼 پلیس: پوست روشن 1F46E 1F3FC
👮🏽 پلیس: پوست طلایی 1F46E 1F3FD
👮🏾 پلیس: پوست گندمی 1F46E 1F3FE
👮🏿 پلیس: پوست آبنوسی 1F46E 1F3FF
👰🏻 شخص با تور عروس: پوست سفید 1F470 1F3FB
👰🏼 شخص با تور عروس: پوست روشن 1F470 1F3FC
👰🏽 شخص با تور عروس: پوست طلایی 1F470 1F3FD
👰🏾 شخص با تور عروس: پوست گندمی 1F470 1F3FE
👰🏿 شخص با تور عروس: پوست آبنوسی 1F470 1F3FF
👱🏻 آدم: پوست سفید،‏ موبلوند 1F471 1F3FB
👱🏼 آدم: پوست روشن،‏ موبلوند 1F471 1F3FC
👱🏽 آدم: پوست طلایی،‏ موبلوند 1F471 1F3FD
👱🏾 آدم: پوست گندمی،‏ موبلوند 1F471 1F3FE
👱🏿 آدم: پوست آبنوسی،‏ موبلوند 1F471 1F3FF
👲🏻 مرد با کلاه چینی: پوست سفید 1F472 1F3FB
👲🏼 مرد با کلاه چینی: پوست روشن 1F472 1F3FC
👲🏽 مرد با کلاه چینی: پوست طلایی 1F472 1F3FD
👲🏾 مرد با کلاه چینی: پوست گندمی 1F472 1F3FE
👲🏿 مرد با کلاه چینی: پوست آبنوسی 1F472 1F3FF
👳🏻 مرد عمامه‌دار: پوست سفید 1F473 1F3FB
👳🏼 مرد عمامه‌دار: پوست روشن 1F473 1F3FC
👳🏽 مرد عمامه‌دار: پوست طلایی 1F473 1F3FD
👳🏾 مرد عمامه‌دار: پوست گندمی 1F473 1F3FE
👳🏿 مرد عمامه‌دار: پوست آبنوسی 1F473 1F3FF
👴🏻 پیرمرد: پوست سفید 1F474 1F3FB
👴🏼 پیرمرد: پوست روشن 1F474 1F3FC
👴🏽 پیرمرد: پوست طلایی 1F474 1F3FD
👴🏾 پیرمرد: پوست گندمی 1F474 1F3FE
👴🏿 پیرمرد: پوست آبنوسی 1F474 1F3FF
👵🏻 پیرزن: پوست سفید 1F475 1F3FB
👵🏼 پیرزن: پوست روشن 1F475 1F3FC
👵🏽 پیرزن: پوست طلایی 1F475 1F3FD
👵🏾 پیرزن: پوست گندمی 1F475 1F3FE
👵🏿 پیرزن: پوست آبنوسی 1F475 1F3FF
👶🏻 نوزاد: پوست سفید 1F476 1F3FB
👶🏼 نوزاد: پوست روشن 1F476 1F3FC
👶🏽 نوزاد: پوست طلایی 1F476 1F3FD
👶🏾 نوزاد: پوست گندمی 1F476 1F3FE
👶🏿 نوزاد: پوست آبنوسی 1F476 1F3FF
👷🏻 کارگر: پوست سفید 1F477 1F3FB
👷🏼 کارگر: پوست روشن 1F477 1F3FC
👷🏽 کارگر: پوست طلایی 1F477 1F3FD
👷🏾 کارگر: پوست گندمی 1F477 1F3FE
👷🏿 کارگر: پوست آبنوسی 1F477 1F3FF
👸🏻 شاهزاده خانم: پوست سفید 1F478 1F3FB
👸🏼 شاهزاده خانم: پوست روشن 1F478 1F3FC
👸🏽 شاهزاده خانم: پوست طلایی 1F478 1F3FD
👸🏾 شاهزاده خانم: پوست گندمی 1F478 1F3FE
👸🏿 شاهزاده خانم: پوست آبنوسی 1F478 1F3FF
👼🏻 فرشته کوچولو: پوست سفید 1F47C 1F3FB
👼🏼 فرشته کوچولو: پوست روشن 1F47C 1F3FC
👼🏽 فرشته کوچولو: پوست طلایی 1F47C 1F3FD
👼🏾 فرشته کوچولو: پوست گندمی 1F47C 1F3FE
👼🏿 فرشته کوچولو: پوست آبنوسی 1F47C 1F3FF
💁🏻 آماده کمک: پوست سفید 1F481 1F3FB
💁🏼 آماده کمک: پوست روشن 1F481 1F3FC
💁🏽 آماده کمک: پوست طلایی 1F481 1F3FD
💁🏾 آماده کمک: پوست گندمی 1F481 1F3FE
💁🏿 آماده کمک: پوست آبنوسی 1F481 1F3FF
💂🏻 گارد نظامی: پوست سفید 1F482 1F3FB
💂🏼 گارد نظامی: پوست روشن 1F482 1F3FC
💂🏽 گارد نظامی: پوست طلایی 1F482 1F3FD
💂🏾 گارد نظامی: پوست گندمی 1F482 1F3FE
💂🏿 گارد نظامی: پوست آبنوسی 1F482 1F3FF
💃🏻 رقاص: پوست سفید 1F483 1F3FB
💃🏼 رقاص: پوست روشن 1F483 1F3FC
💃🏽 رقاص: پوست طلایی 1F483 1F3FD
💃🏾 رقاص: پوست گندمی 1F483 1F3FE
💃🏿 رقاص: پوست آبنوسی 1F483 1F3FF
💅🏻 لاک زدن: پوست سفید 1F485 1F3FB
💅🏼 لاک زدن: پوست روشن 1F485 1F3FC
💅🏽 لاک زدن: پوست طلایی 1F485 1F3FD
💅🏾 لاک زدن: پوست گندمی 1F485 1F3FE
💅🏿 لاک زدن: پوست آبنوسی 1F485 1F3FF
💆🏻 ماساژ صورت: پوست سفید 1F486 1F3FB
💆🏼 ماساژ صورت: پوست روشن 1F486 1F3FC
💆🏽 ماساژ صورت: پوست طلایی 1F486 1F3FD
💆🏾 ماساژ صورت: پوست گندمی 1F486 1F3FE
💆🏿 ماساژ صورت: پوست آبنوسی 1F486 1F3FF
💇🏻 آرایشگاه: پوست سفید 1F487 1F3FB
💇🏼 آرایشگاه: پوست روشن 1F487 1F3FC
💇🏽 آرایشگاه: پوست طلایی 1F487 1F3FD
💇🏾 آرایشگاه: پوست گندمی 1F487 1F3FE
💇🏿 آرایشگاه: پوست آبنوسی 1F487 1F3FF
💪🏻 عضلهٔ بازو: پوست سفید 1F4AA 1F3FB
💪🏼 عضلهٔ بازو: پوست روشن 1F4AA 1F3FC
💪🏽 عضلهٔ بازو: پوست طلایی 1F4AA 1F3FD
💪🏾 عضلهٔ بازو: پوست گندمی 1F4AA 1F3FE
💪🏿 عضلهٔ بازو: پوست آبنوسی 1F4AA 1F3FF
🕵🏻 کارآگاه: پوست سفید 1F575 1F3FB
🕵🏼 کارآگاه: پوست روشن 1F575 1F3FC
🕵🏽 کارآگاه: پوست طلایی 1F575 1F3FD
🕵🏾 کارآگاه: پوست گندمی 1F575 1F3FE
🕵🏿 کارآگاه: پوست آبنوسی 1F575 1F3FF
🖐🏻 دست با انگشتان باز: پوست سفید 1F590 1F3FB
🖐🏼 دست با انگشتان باز: پوست روشن 1F590 1F3FC
🖐🏽 دست با انگشتان باز: پوست طلایی 1F590 1F3FD
🖐🏾 دست با انگشتان باز: پوست گندمی 1F590 1F3FE
🖐🏿 دست با انگشتان باز: پوست آبنوسی 1F590 1F3FF
🖕🏻 انگشت میانه: پوست سفید 1F595 1F3FB
🖕🏼 انگشت میانه: پوست روشن 1F595 1F3FC
🖕🏽 انگشت میانه: پوست طلایی 1F595 1F3FD
🖕🏾 انگشت میانه: پوست گندمی 1F595 1F3FE
🖕🏿 انگشت میانه: پوست آبنوسی 1F595 1F3FF
🖖🏻 سلام ولکان: پوست سفید 1F596 1F3FB
🖖🏼 سلام ولکان: پوست روشن 1F596 1F3FC
🖖🏽 سلام ولکان: پوست طلایی 1F596 1F3FD
🖖🏾 سلام ولکان: پوست گندمی 1F596 1F3FE
🖖🏿 سلام ولکان: پوست آبنوسی 1F596 1F3FF
🗨️ حباب گفتار چپ 1F5E8 FE0F
🙅🏻 ابداً نه: پوست سفید 1F645 1F3FB
🙅🏼 ابداً نه: پوست روشن 1F645 1F3FC
🙅🏽 ابداً نه: پوست طلایی 1F645 1F3FD
🙅🏾 ابداً نه: پوست گندمی 1F645 1F3FE
🙅🏿 ابداً نه: پوست آبنوسی 1F645 1F3FF
🙆🏻 باشه: پوست سفید 1F646 1F3FB
🙆🏼 باشه: پوست روشن 1F646 1F3FC
🙆🏽 باشه: پوست طلایی 1F646 1F3FD
🙆🏾 باشه: پوست گندمی 1F646 1F3FE
🙆🏿 باشه: پوست آبنوسی 1F646 1F3FF
🙇🏻 عذرخواهی: پوست سفید 1F647 1F3FB
🙇🏼 عذرخواهی: پوست روشن 1F647 1F3FC
🙇🏽 عذرخواهی: پوست طلایی 1F647 1F3FD
🙇🏾 عذرخواهی: پوست گندمی 1F647 1F3FE
🙇🏿 عذرخواهی: پوست آبنوسی 1F647 1F3FF
🙋🏻 ای ول: پوست سفید 1F64B 1F3FB
🙋🏼 ای ول: پوست روشن 1F64B 1F3FC
🙋🏽 ای ول: پوست طلایی 1F64B 1F3FD
🙋🏾 ای ول: پوست گندمی 1F64B 1F3FE
🙋🏿 ای ول: پوست آبنوسی 1F64B 1F3FF
🙌🏻 دست‌های بالا آورده: پوست سفید 1F64C 1F3FB
🙌🏼 دست‌های بالا آورده: پوست روشن 1F64C 1F3FC
🙌🏽 دست‌های بالا آورده: پوست طلایی 1F64C 1F3FD
🙌🏾 دست‌های بالا آورده: پوست گندمی 1F64C 1F3FE
🙌🏿 دست‌های بالا آورده: پوست آبنوسی 1F64C 1F3FF
🙍🏻 آدم اخمو: پوست سفید 1F64D 1F3FB
🙍🏼 آدم اخمو: پوست روشن 1F64D 1F3FC
🙍🏽 آدم اخمو: پوست طلایی 1F64D 1F3FD
🙍🏾 آدم اخمو: پوست گندمی 1F64D 1F3FE
🙍🏿 آدم اخمو: پوست آبنوسی 1F64D 1F3FF
🙎🏻 آدم ناراضی: پوست سفید 1F64E 1F3FB
🙎🏼 آدم ناراضی: پوست روشن 1F64E 1F3FC
🙎🏽 آدم ناراضی: پوست طلایی 1F64E 1F3FD
🙎🏾 آدم ناراضی: پوست گندمی 1F64E 1F3FE
🙎🏿 آدم ناراضی: پوست آبنوسی 1F64E 1F3FF
🙏🏻 خواهش می‌کنم: پوست سفید 1F64F 1F3FB
🙏🏼 خواهش می‌کنم: پوست روشن 1F64F 1F3FC
🙏🏽 خواهش می‌کنم: پوست طلایی 1F64F 1F3FD
🙏🏾 خواهش می‌کنم: پوست گندمی 1F64F 1F3FE
🙏🏿 خواهش می‌کنم: پوست آبنوسی 1F64F 1F3FF
🚣🏻 قایق پارویی: پوست سفید 1F6A3 1F3FB
🚣🏼 قایق پارویی: پوست روشن 1F6A3 1F3FC
🚣🏽 قایق پارویی: پوست طلایی 1F6A3 1F3FD
🚣🏾 قایق پارویی: پوست گندمی 1F6A3 1F3FE
🚣🏿 قایق پارویی: پوست آبنوسی 1F6A3 1F3FF
🚴🏻 دوچرخه‌سوار: پوست سفید 1F6B4 1F3FB
🚴🏼 دوچرخه‌سوار: پوست روشن 1F6B4 1F3FC
🚴🏽 دوچرخه‌سوار: پوست طلایی 1F6B4 1F3FD
🚴🏾 دوچرخه‌سوار: پوست گندمی 1F6B4 1F3FE
🚴🏿 دوچرخه‌سوار: پوست آبنوسی 1F6B4 1F3FF
🚵🏻 دوچرخه کوهستان: پوست سفید 1F6B5 1F3FB
🚵🏼 دوچرخه کوهستان: پوست روشن 1F6B5 1F3FC
🚵🏽 دوچرخه کوهستان: پوست طلایی 1F6B5 1F3FD
🚵🏾 دوچرخه کوهستان: پوست گندمی 1F6B5 1F3FE
🚵🏿 دوچرخه کوهستان: پوست آبنوسی 1F6B5 1F3FF
🚶🏻 عابر پیاده: پوست سفید 1F6B6 1F3FB
🚶🏼 عابر پیاده: پوست روشن 1F6B6 1F3FC
🚶🏽 عابر پیاده: پوست طلایی 1F6B6 1F3FD
🚶🏾 عابر پیاده: پوست گندمی 1F6B6 1F3FE
🚶🏿 عابر پیاده: پوست آبنوسی 1F6B6 1F3FF
🛀🏻 فرد در وان: پوست سفید 1F6C0 1F3FB
🛀🏼 فرد در وان: پوست روشن 1F6C0 1F3FC
🛀🏽 فرد در وان: پوست طلایی 1F6C0 1F3FD
🛀🏾 فرد در وان: پوست گندمی 1F6C0 1F3FE
🛀🏿 فرد در وان: پوست آبنوسی 1F6C0 1F3FF
🤘🏻 نماد شاخ: پوست سفید 1F918 1F3FB
🤘🏼 نماد شاخ: پوست روشن 1F918 1F3FC
🤘🏽 نماد شاخ: پوست طلایی 1F918 1F3FD
🤘🏾 نماد شاخ: پوست گندمی 1F918 1F3FE
🤘🏿 نماد شاخ: پوست آبنوسی 1F918 1F3FF