تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

Emoji Version 3.0 در ژوئن 2016 منتشر می شود و در این نسخه 169 ایموجی جدید وجود دارد.
شاید برای المپیک ریو باشد ، کنسرسیوم یونیکد ایموجی مدالها و برخی ایموجی های ورزشکار را در Emoji 3.0 اضافه کرد. به جز این ، ایموجی های keycap نیز در این نسخه اضافه شده است.
Emoji 2.0 شامل نمادهای Emoji در زیر است:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#️⃣ جلد کلید: # 0023 FE0F 20E3
*️⃣ جلد کلید: * 002A FE0F 20E3
0️⃣ جلد کلید: 0 0030 FE0F 20E3
1️⃣ جلد کلید: 1 0031 FE0F 20E3
2️⃣ جلد کلید: 2 0032 FE0F 20E3
3️⃣ جلد کلید: 3 0033 FE0F 20E3
4️⃣ جلد کلید: 4 0034 FE0F 20E3
5️⃣ جلد کلید: 5 0035 FE0F 20E3
6️⃣ جلد کلید: 6 0036 FE0F 20E3
7️⃣ جلد کلید: 7 0037 FE0F 20E3
8️⃣ جلد کلید: 8 0038 FE0F 20E3
9️⃣ جلد کلید: 9 0039 FE0F 20E3
🕺 مرد درحال رقص 1F57A
🕺🏻 مرد درحال رقص: پوست سفید 1F57A 1F3FB
🕺🏼 مرد درحال رقص: پوست روشن 1F57A 1F3FC
🕺🏽 مرد درحال رقص: پوست طلایی 1F57A 1F3FD
🕺🏾 مرد درحال رقص: پوست گندمی 1F57A 1F3FE
🕺🏿 مرد درحال رقص: پوست آبنوسی 1F57A 1F3FF
🖤 قلب سیاه 1F5A4
🛑 علامت ایست 1F6D1
🛒 گاری خرید 1F6D2
🛴 چرخ پایی 1F6F4
🛵 اسکوتر 1F6F5
🛶 بلم 1F6F6
🤙 دست به شکل تلفن 1F919
🤙🏻 دست به شکل تلفن: پوست سفید 1F919 1F3FB
🤙🏼 دست به شکل تلفن: پوست روشن 1F919 1F3FC
🤙🏽 دست به شکل تلفن: پوست طلایی 1F919 1F3FD
🤙🏾 دست به شکل تلفن: پوست گندمی 1F919 1F3FE
🤙🏿 دست به شکل تلفن: پوست آبنوسی 1F919 1F3FF
🤚 پشت دست 1F91A
🤚🏻 پشت دست: پوست سفید 1F91A 1F3FB
🤚🏼 پشت دست: پوست روشن 1F91A 1F3FC
🤚🏽 پشت دست: پوست طلایی 1F91A 1F3FD
🤚🏾 پشت دست: پوست گندمی 1F91A 1F3FE
🤚🏿 پشت دست: پوست آبنوسی 1F91A 1F3FF
🤛 مشت به چپ 1F91B
🤛🏻 مشت به چپ: پوست سفید 1F91B 1F3FB
🤛🏼 مشت به چپ: پوست روشن 1F91B 1F3FC
🤛🏽 مشت به چپ: پوست طلایی 1F91B 1F3FD
🤛🏾 مشت به چپ: پوست گندمی 1F91B 1F3FE
🤛🏿 مشت به چپ: پوست آبنوسی 1F91B 1F3FF
🤜 مشت به راست 1F91C
🤜🏻 مشت به راست: پوست سفید 1F91C 1F3FB
🤜🏼 مشت به راست: پوست روشن 1F91C 1F3FC
🤜🏽 مشت به راست: پوست طلایی 1F91C 1F3FD
🤜🏾 مشت به راست: پوست گندمی 1F91C 1F3FE
🤜🏿 مشت به راست: پوست آبنوسی 1F91C 1F3FF
🤝 دست دادن 1F91D
🤞 انگشتان گره خورده 1F91E
🤞🏻 انگشتان گره خورده: پوست سفید 1F91E 1F3FB
🤞🏼 انگشتان گره خورده: پوست روشن 1F91E 1F3FC
🤞🏽 انگشتان گره خورده: پوست طلایی 1F91E 1F3FD
🤞🏾 انگشتان گره خورده: پوست گندمی 1F91E 1F3FE
🤞🏿 انگشتان گره خورده: پوست آبنوسی 1F91E 1F3FF
🤠 کلاه کابوی 1F920
🤡 دلقک 1F921
🤢 حالت تهوع 1F922
🤣 از خنده غش کردن 1F923
🤤 آب افتادن دهان 1F924
🤥 صورت دروغگو 1F925
🤦 با کف دست به پیشانی زدن 1F926
🤦🏻 با کف دست به پیشانی زدن: پوست سفید 1F926 1F3FB
🤦🏼 با کف دست به پیشانی زدن: پوست روشن 1F926 1F3FC
🤦🏽 با کف دست به پیشانی زدن: پوست طلایی 1F926 1F3FD
🤦🏾 با کف دست به پیشانی زدن: پوست گندمی 1F926 1F3FE
🤦🏿 با کف دست به پیشانی زدن: پوست آبنوسی 1F926 1F3FF
🤧 عطسه 1F927
🤰 زن باردار 1F930
🤰🏻 زن باردار: پوست سفید 1F930 1F3FB
🤰🏼 زن باردار: پوست روشن 1F930 1F3FC
🤰🏽 زن باردار: پوست طلایی 1F930 1F3FD
🤰🏾 زن باردار: پوست گندمی 1F930 1F3FE
🤰🏿 زن باردار: پوست آبنوسی 1F930 1F3FF
🤳 خودگرفت 1F933
🤳🏻 خودگرفت: پوست سفید 1F933 1F3FB
🤳🏼 خودگرفت: پوست روشن 1F933 1F3FC
🤳🏽 خودگرفت: پوست طلایی 1F933 1F3FD
🤳🏾 خودگرفت: پوست گندمی 1F933 1F3FE
🤳🏿 خودگرفت: پوست آبنوسی 1F933 1F3FF
🤴 شاهزاده 1F934
🤴🏻 شاهزاده: پوست سفید 1F934 1F3FB
🤴🏼 شاهزاده: پوست روشن 1F934 1F3FC
🤴🏽 شاهزاده: پوست طلایی 1F934 1F3FD
🤴🏾 شاهزاده: پوست گندمی 1F934 1F3FE
🤴🏿 شاهزاده: پوست آبنوسی 1F934 1F3FF
🤵 شخص با کت و شلوار و پاپیون 1F935
🤵🏻 شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست سفید 1F935 1F3FB
🤵🏼 شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن 1F935 1F3FC
🤵🏽 شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست طلایی 1F935 1F3FD
🤵🏾 شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست گندمی 1F935 1F3FE
🤵🏿 شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی 1F935 1F3FF
🤶 مامان نوئل 1F936
🤶🏻 مامان نوئل: پوست سفید 1F936 1F3FB
🤶🏼 مامان نوئل: پوست روشن 1F936 1F3FC
🤶🏽 مامان نوئل: پوست طلایی 1F936 1F3FD
🤶🏾 مامان نوئل: پوست گندمی 1F936 1F3FE
🤶🏿 مامان نوئل: پوست آبنوسی 1F936 1F3FF
🤷 شانه بالا انداختن 1F937
🤷🏻 شانه بالا انداختن: پوست سفید 1F937 1F3FB
🤷🏼 شانه بالا انداختن: پوست روشن 1F937 1F3FC
🤷🏽 شانه بالا انداختن: پوست طلایی 1F937 1F3FD
🤷🏾 شانه بالا انداختن: پوست گندمی 1F937 1F3FE
🤷🏿 شانه بالا انداختن: پوست آبنوسی 1F937 1F3FF
🤸 حرکت چرخ و فلک 1F938
🤸🏻 حرکت چرخ و فلک: پوست سفید 1F938 1F3FB
🤸🏼 حرکت چرخ و فلک: پوست روشن 1F938 1F3FC
🤸🏽 حرکت چرخ و فلک: پوست طلایی 1F938 1F3FD
🤸🏾 حرکت چرخ و فلک: پوست گندمی 1F938 1F3FE
🤸🏿 حرکت چرخ و فلک: پوست آبنوسی 1F938 1F3FF
🤹 ژانگولربازی 1F939
🤹🏻 ژانگولربازی: پوست سفید 1F939 1F3FB
🤹🏼 ژانگولربازی: پوست روشن 1F939 1F3FC
🤹🏽 ژانگولربازی: پوست طلایی 1F939 1F3FD
🤹🏾 ژانگولربازی: پوست گندمی 1F939 1F3FE
🤹🏿 ژانگولربازی: پوست آبنوسی 1F939 1F3FF
🤺 شمشیربازی 1F93A
🤼 کُشتی‌گیران 1F93C
🤽 واترپلو 1F93D
🤽🏻 واترپلو: پوست سفید 1F93D 1F3FB
🤽🏼 واترپلو: پوست روشن 1F93D 1F3FC
🤽🏽 واترپلو: پوست طلایی 1F93D 1F3FD
🤽🏾 واترپلو: پوست گندمی 1F93D 1F3FE
🤽🏿 واترپلو: پوست آبنوسی 1F93D 1F3FF
🤾 هندبال 1F93E
🤾🏻 هندبال: پوست سفید 1F93E 1F3FB
🤾🏼 هندبال: پوست روشن 1F93E 1F3FC
🤾🏽 هندبال: پوست طلایی 1F93E 1F3FD
🤾🏾 هندبال: پوست گندمی 1F93E 1F3FE
🤾🏿 هندبال: پوست آبنوسی 1F93E 1F3FF
🥀 گل پژمرده 1F940
🥁 طبل 1F941
🥂 صدای به‌هم خوردن پیاله‌ها 1F942
🥃 لیوان ته‌گنبدی 1F943
🥄 قاشق 1F944
🥅 دروازه 1F945
🥇 مدال طلا 1F947
🥈 مدال نقره 1F948
🥉 مدال برنز 1F949
🥊 دست‌کش بوکس 1F94A
🥋 لباس هنرهای رزمی 1F94B
🥐 کرواسان 1F950
🥑 آووکادو 1F951
🥒 خیار 1F952
🥓 بیکن 1F953
🥔 سیب زمینی 1F954
🥕 هویج 1F955
🥖 نان باگت 1F956
🥗 سالاد سبزیجات 1F957
🥘 ماهیتابه غذا 1F958
🥙 لقمه 1F959
🥚 تخم مرغ 1F95A
🥛 لیوان شیر 1F95B
🥜 بادام زمینی 1F95C
🥝 کیوی 1F95D
🥞 پنکیک 1F95E
🦅 عقاب 1F985
🦆 مرغابی 1F986
🦇 خفاش 1F987
🦈 کوسه 1F988
🦉 جغد 1F989
🦊 روباه 1F98A
🦋 پروانه 1F98B
🦌 گوزن 1F98C
🦍 گوریل 1F98D
🦎 مارمولک 1F98E
🦏 کرگدن 1F98F
🦐 میگو 1F990
🦑 ماهی مرکب 1F991