این لیستی از توالی های Emoji ZWJ (اتصال دهنده عرض صفر) است که دسته آن نقش است ، از جمله Emoji ، نام کوتاه و کد کد. با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: توالی های emoji ONLY چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
👨‍⚕️ مددکار بهداشت مرد 1F468 200D 2695 FE0F
👨‍⚖️ قاضی مرد 1F468 200D 2696 FE0F
👨‍✈️ خلبان مرد 1F468 200D 2708 FE0F
👨‍🌾 کشاورز مرد 1F468 200D 1F33E
👨‍🍳 آشپز مرد 1F468 200D 1F373
👨‍🍼 مردی که به بچه شیر می‌دهد 1F468 200D 1F37C
👨‍🎓 دانشجوی مرد 1F468 200D 1F393
👨‍🎤 خواننده مرد 1F468 200D 1F3A4
👨‍🎨 هنرمند مرد 1F468 200D 1F3A8
👨‍🏫 آموزگار مرد 1F468 200D 1F3EB
👨‍🏭 کارگر کارخانه مرد 1F468 200D 1F3ED
👨‍💻 کارشناس فناوری مرد 1F468 200D 1F4BB
👨‍💼 کارمند مرد 1F468 200D 1F4BC
👨‍🔧 تعمیرکار مرد 1F468 200D 1F527
👨‍🔬 دانشمند مرد 1F468 200D 1F52C
👨‍🚀 فضانورد مرد 1F468 200D 1F680
👨‍🚒 آتش‌نشان مرد 1F468 200D 1F692
👨‍🦯 مرد با عصای سفید 1F468 200D 1F9AF
👨‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی 1F468 200D 1F9BC
👨‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی 1F468 200D 1F9BD
👨🏻‍⚕️ مددکار بهداشت مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2695 FE0F
👨🏻‍⚖️ قاضی مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2696 FE0F
👨🏻‍✈️ خلبان مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2708 FE0F
👨🏻‍🌾 کشاورز مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F33E
👨🏻‍🍳 آشپز مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F373
👨🏻‍🍼 مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F37C
👨🏻‍🎓 دانشجوی مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F393
👨🏻‍🎤 خواننده مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F3A4
👨🏻‍🎨 هنرمند مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F3A8
👨🏻‍🏫 آموزگار مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F3EB
👨🏻‍🏭 کارگر کارخانه مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F3ED
👨🏻‍💻 کارشناس فناوری مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F4BB
👨🏻‍💼 کارمند مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F4BC
👨🏻‍🔧 تعمیرکار مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F527
👨🏻‍🔬 دانشمند مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F52C
👨🏻‍🚀 فضانورد مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F680
👨🏻‍🚒 آتش‌نشان مرد: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F692
👨🏻‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F9AF
👨🏻‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F9BC
👨🏻‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F9BD
👨🏼‍⚕️ مددکار بهداشت مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2695 FE0F
👨🏼‍⚖️ قاضی مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2696 FE0F
👨🏼‍✈️ خلبان مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2708 FE0F
👨🏼‍🌾 کشاورز مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F33E
👨🏼‍🍳 آشپز مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F373
👨🏼‍🍼 مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F37C
👨🏼‍🎓 دانشجوی مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F393
👨🏼‍🎤 خواننده مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F3A4
👨🏼‍🎨 هنرمند مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F3A8
👨🏼‍🏫 آموزگار مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F3EB
👨🏼‍🏭 کارگر کارخانه مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F3ED
👨🏼‍💻 کارشناس فناوری مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F4BB
👨🏼‍💼 کارمند مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F4BC
👨🏼‍🔧 تعمیرکار مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F527
👨🏼‍🔬 دانشمند مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F52C
👨🏼‍🚀 فضانورد مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F680
👨🏼‍🚒 آتش‌نشان مرد: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F692
👨🏼‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F9AF
👨🏼‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F9BC
👨🏼‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F9BD
👨🏽‍⚕️ مددکار بهداشت مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 2695 FE0F
👨🏽‍⚖️ قاضی مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 2696 FE0F
👨🏽‍✈️ خلبان مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 2708 FE0F
👨🏽‍🌾 کشاورز مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F33E
👨🏽‍🍳 آشپز مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F373
👨🏽‍🍼 مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F37C
👨🏽‍🎓 دانشجوی مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F393
👨🏽‍🎤 خواننده مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F3A4
👨🏽‍🎨 هنرمند مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F3A8
👨🏽‍🏫 آموزگار مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F3EB
👨🏽‍🏭 کارگر کارخانه مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F3ED
👨🏽‍💻 کارشناس فناوری مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F4BB
👨🏽‍💼 کارمند مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F4BC
👨🏽‍🔧 تعمیرکار مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F527
👨🏽‍🔬 دانشمند مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F52C
👨🏽‍🚀 فضانورد مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F680
👨🏽‍🚒 آتش‌نشان مرد: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F692
👨🏽‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F9AF
👨🏽‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F9BC
👨🏽‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F9BD
👨🏾‍⚕️ مددکار بهداشت مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 2695 FE0F
👨🏾‍⚖️ قاضی مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 2696 FE0F
👨🏾‍✈️ خلبان مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 2708 FE0F
👨🏾‍🌾 کشاورز مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F33E
👨🏾‍🍳 آشپز مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F373
👨🏾‍🍼 مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F37C
👨🏾‍🎓 دانشجوی مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F393
👨🏾‍🎤 خواننده مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F3A4
👨🏾‍🎨 هنرمند مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F3A8
👨🏾‍🏫 آموزگار مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F3EB
👨🏾‍🏭 کارگر کارخانه مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F3ED
👨🏾‍💻 کارشناس فناوری مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F4BB
👨🏾‍💼 کارمند مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F4BC
👨🏾‍🔧 تعمیرکار مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F527
👨🏾‍🔬 دانشمند مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F52C
👨🏾‍🚀 فضانورد مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F680
👨🏾‍🚒 آتش‌نشان مرد: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F692
👨🏾‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F9AF
👨🏾‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F9BC
👨🏾‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F9BD

صفحه‌ها