emoji 🏋‍♀️ woman lifting weights svg

🏋‍♀️” معنی: وزنه‌بردار زن Emoji

کپی و جایگذاری کنید:🏋‍♀️ کپی

🏋‍♀️معنی و توضیحات

زنی که وزنه برداری می کند ، نیم چمباتمه روی هالتر قرار می گیرد ، هر سکو نشان می دهد که رنگ لباس های افراد متفاوت است. او ممکن است در حال وزنه زدن باشد ، یا ممکن است در سالن ورزشی دمبل را بلند کند. این یک تمرین قدرت سازی است که عضلات شما را افزایش می دهد و بدن را تقویت می کند. شما می توانید 🏋 وزنه برداری شخصی و 🏋️‍♂️ زن وزنه برداری را مشاهده کنید.
💡مطالعه گسترده و علم عمومی

🏋‍♀️ (وزنه‌بردار زن) = 🏋 (وزنه‌بردار) + ♀️ (نشان ناهید)
🏋‍♀️ (سبک ایموجی) = 🏋‍♀ (بدون سبک) + سبک ایموجی


معنی نماد ایموجی 🏋‍♀️ وزنه‌بردار زن است، مربوط به بلند کردن, وزنه, وزنه‌بردار زن, وزنه‌برداری است، می توان آن را در دسته ایموجی ها یافت: "👌 افراد و بدن" - "🚴 ورزش".

🏋‍♀️ یک توالی وصل کننده با عرض صفر است که با ترکیب 1 ZWJ وصال عرض صفر و 2 شکلک فردی شکل می گیرد. این Emoji های فردی عبارتند از: 🏋 (وزنه‌بردار), ♀️ (نشان ناهید). شکلک جدید شکل گرفته به صورت یک شکلک منفرد نمایش داده می شود: 🏋‍♀️ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری خوب ، اما همچنین ممکن است به صورت چندین Emoji کنار هم نشان داده شود: 🏋♀️ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری ضعیف.

🏋‍♀️ (1F3CB 200D 2640 FE0F) - رد صلاحیت شده Emoji, همچنین چک کنید: 🏋️‍♀️ (1F3CB FE0F 200D 2640 FE0F) - کاملا شایسته Emoji.

🏋‍♀️مثالها و طریقه استفاده

🔸 وزنه برداری را می توان به زمین گذاشت وزنه برداری می گویند، بلند کردن را که نمی توان به زیر انداخت وزنه برداری می گویند.
🔸 خوب، من قبلاً وقتی وزنه می زدم این درد کور کننده را در شکمم داشتم 🏋‍♀️.
🔸 🏋‍♀️ = 🏋 + ♀️

🏋‍♀️شکلک در رسانه های اجتماعی

🏋‍♀️ on Youtube

🏋‍♀️ on Instagram

🏋‍♀️ on Twitter

🏋‍♀️اطلاعات اولیه

Emoji: 🏋‍♀️
نام کوتاه: وزنه‌بردار زن
کدپوینت: U+1F3CB 200D 2640 FE0F کپی
اعشار: ALT+127947 ALT+8205 ALT+9792 ALT+65039
نسخه یونیکد: هیچ
نسخه Emoji: هیچ
دسته بندی ها: 👌 افراد و بدن
زیر مجموعه ها: 🚴 ورزش
کلید واژه ها: بلند کردن | وزنه | وزنه‌بردار زن | وزنه‌برداری
پیشنهاد: L2/11‑052

👨‍💻یونیکد اطلاعات (استفاده پیشرفته)

🏋‍♀️نمودار روند

🏋‍♀️محبوبیت در طول زمان

🏋‍♀️ Trend Chart (U+1F3CB 200D 2640 FE0F) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 🏋‍♀️ www.emojiall.comemojiall.com

🏋‍♀️زبانهای بیشتر

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success