emoji 🏋🏼‍♀ woman lifting weights: medium-light skin tone svg

🏋🏼‍♀” معنی: وزنه‌بردار زن: پوست روشن Emoji

کپی و جایگذاری کنید:🏋🏼‍♀ کپی

🏋🏼‍♀معنی و توضیحات

زنی که وزنه برداری می کند ، نیم چمباتمه روی هالتر قرار می گیرد ، هر سکو نشان می دهد که رنگ لباس های افراد متفاوت است. او ممکن است در حال وزنه زدن باشد ، یا ممکن است در سالن ورزشی دمبل را بلند کند. این یک تمرین قدرت سازی است که عضلات شما را افزایش می دهد و بدن را تقویت می کند. شما می توانید 🏋 وزنه برداری شخصی و 🏋️‍♂️ زن وزنه برداری را مشاهده کنید.
💡مطالعه گسترده و علم عمومی

🏋🏼‍♀ (وزنه‌بردار زن: پوست روشن) = 🏋🏼 (وزنه‌بردار: پوست روشن) + (نشان ناهید)
🏋🏼‍♀ (وزنه‌بردار زن: پوست روشن) = 🏋‍♀ (وزنه‌بردار زن) + 🏼 (پوست روشن)
🏋🏼‍♀ (بدون سبک) = 🏋🏼‍♀️ (سبک ایموجی) - سبک ایموجی


معنی نماد ایموجی 🏋🏼‍♀ وزنه‌بردار زن: پوست روشن است، مربوط به بلند کردن, پوست روشن, وزنه, وزنه‌بردار زن, وزنه‌برداری است، می توان آن را در دسته ایموجی ها یافت: "👌 افراد و بدن" - "🚴 ورزش".

🏋🏼‍♀ یک توالی وصل کننده با عرض صفر است که با ترکیب 1 ZWJ وصال عرض صفر و 2 شکلک فردی شکل می گیرد. این Emoji های فردی عبارتند از: 🏋🏼 (وزنه‌بردار: پوست روشن), (نشان ناهید). شکلک جدید شکل گرفته به صورت یک شکلک منفرد نمایش داده می شود: 🏋🏼‍♀ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری خوب ، اما همچنین ممکن است به صورت چندین Emoji کنار هم نشان داده شود: 🏋🏼♀ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری ضعیف.

🏋🏼‍♀ (1F3CB 1F3FC 200D 2640) - دارای حداقل مهارت Emoji, همچنین چک کنید: 🏋🏼‍♀️ (1F3CB 1F3FC 200D 2640 FE0F) - کاملا شایسته Emoji.

🏋🏼‍♀مثالها و طریقه استفاده

🔸 وزنه برداری را می توان به زمین گذاشت وزنه برداری می گویند، بلند کردن را که نمی توان به زیر انداخت وزنه برداری می گویند.
🔸 خوب، من قبلاً وقتی وزنه می زدم این درد کور کننده را در شکمم داشتم 🏋🏼‍♀.
🔸 🏋🏼‍♀ = 🏋🏼 +
🔸 🏋🏻‍♀ = 🏋‍♀ + 🏻
🔸 🏋🏼‍♀ = 🏋‍♀ + 🏼
🔸 🏋🏽‍♀ = 🏋‍♀ + 🏽
🔸 🏋🏾‍♀ = 🏋‍♀ + 🏾
🔸 🏋🏿‍♀ = 🏋‍♀ + 🏿

🏋🏼‍♀شکلک در رسانه های اجتماعی

🏋🏼‍♀ on Youtube

🏋🏼‍♀ on Instagram

🏋🏼‍♀ on Twitter

🏋🏼‍♀اطلاعات اولیه

Emoji: 🏋🏼‍♀
نام کوتاه: وزنه‌بردار زن: پوست روشن
کدپوینت: U+1F3CB 1F3FC 200D 2640 کپی
اعشار: ALT+127947 ALT+127996 ALT+8205 ALT+9792
نسخه یونیکد: هیچ
نسخه Emoji: هیچ
دسته بندی ها: 👌 افراد و بدن
زیر مجموعه ها: 🚴 ورزش
کلید واژه ها: بلند کردن | پوست روشن | وزنه | وزنه‌بردار زن | وزنه‌برداری
پیشنهاد: L2/11‑052

👨‍💻یونیکد اطلاعات (استفاده پیشرفته)

🏋🏼‍♀نمودار روند

🏋🏼‍♀محبوبیت در طول زمان

🏋🏼‍♀ Trend Chart (U+1F3CB 1F3FC 200D 2640) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 🏋🏼‍♀ www.emojiall.comemojiall.com
جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success