emoji 😝 squinting face with tongue svg

😝” معنی: زبونک با چشم بسته Emoji

کپی و جایگذاری کنید:😝 کپی

  • 2.2+

    iOS 😝حداقل نیاز به نمایشگر

  • 4.3+

    Android 😝حداقل نیاز به نمایشگر

  • 8.0+

    Windows 😝حداقل نیاز به نمایشگر

😝معنی و توضیحات

این ایموجی صورتک با زبان بیرون آمده و چشمان بسته است. بیشتر اوقات برای انتقال احساس سرگرمی، هیجان، بازیگوش، شادی و خوشبختی استفاده می شود، گاهی به معنای شوخی، خندیدن است. ایموجی های مرتبط: 😛 🤪 😆 😣
💡مطالعه گسترده و علم عمومی

معنی نماد ایموجی 😝 زبونک با چشم بسته است، مربوط به چشم بسته, زبان, صورت, فجیع است، می توان آن را در دسته ایموجی ها یافت: "😂 لبخندها و احساسات" - "😛 چهره با زبان بیرون".

😝مثالها و طریقه استفاده

🔸 من مدتها جلوی آینه هاها بازی می کردم 😝

😝شکلک در رسانه های اجتماعی

😝 on Youtube

😝 on Instagram

😝 on Twitter

😝اطلاعات اولیه

Emoji: 😝
نام کوتاه: زبونک با چشم بسته
نام اپل: Face With Stuck Out Tongue and Tightly-Closed Eyes
کدپوینت: U+1F61D کپی
کد کوتاه: :stuck_out_tongue_closed_eyes: کپی
اعشار: ALT+128541
نسخه یونیکد: 6.0 (2010-10-11)
نسخه Emoji: 1.0 (2015-06-09)
دسته بندی ها: 😂 لبخندها و احساسات
زیر مجموعه ها: 😛 چهره با زبان بیرون
کلید واژه ها: چشم بسته | زبان | زبونک با چشم بسته | صورت | فجیع
پیشنهاد: L2/07‑257, L2/09‑026

👨‍💻یونیکد اطلاعات (استفاده پیشرفته)

😝نمودار روند

😝محبوبیت در طول زمان

😝 Trend Chart (U+1F61D) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 😝 www.emojiall.comemojiall.com
محدوده زمانی: 2019-05-12 - 2024-05-12
زمان بروزرسانی: 2024-05-13 17:10:58 UTC
😝و در پنج سال اخیر محبوبیت این ایموجی به سطح جدیدی رسیده است.در سال 2020-06، محبوبیت آن بیشترین افزایش را نشان داد.در سال 2017 و 2019، روند محبوبیت آن همگرا شد.
جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success