emoji 🚶‍➡️ فردی که به سمت راست راه می‌رود

🚶‍➡️” معنی: فردی که به سمت راست راه می‌رود Emoji

کپی و جایگذاری کنید:🚶‍➡️ کپی

🚶‍➡️معنی و توضیحات

ایموجی 🚶‍➡️ "فردی که به سمت راست راه می‌رود" نوعی از 🚶 "عابر پیاده" است. به‌طور پیش‌فرض، جهت 🚶 به سمت چپ است، اما نوع جدید 🚶‍➡️ گزینه جهت‌گیری متفاوتی را برای این ایموجی ارائه می‌دهد.
💡مطالعه گسترده و علم عمومی

🚶‍➡️ (فردی که به سمت راست راه می‌رود) = 🚶 (عابر پیاده) + ➡️ (پیکان راست)


معنی نماد ایموجی 🚶‍➡️ فردی که به سمت راست راه می‌رود است، می توان آن را در دسته ایموجی ها یافت: "👌 افراد و بدن" - "🏃 فعالیت".

🚶‍➡️ یک توالی وصل کننده با عرض صفر است که با ترکیب 1 ZWJ وصال عرض صفر و 2 شکلک فردی شکل می گیرد. این Emoji های فردی عبارتند از: 🚶 (عابر پیاده), ➡️ (پیکان راست). شکلک جدید شکل گرفته به صورت یک شکلک منفرد نمایش داده می شود: 🚶‍➡️ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری خوب ، اما همچنین ممکن است به صورت چندین Emoji کنار هم نشان داده شود: 🚶➡️ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری ضعیف.

🚶‍➡️مثالها و طریقه استفاده

🚶‍➡️شکلک در رسانه های اجتماعی

🚶‍➡️ on Youtube

🚶‍➡️ on Instagram

🚶‍➡️ on Twitter

🚶‍➡️تصویر از سیستم عامل ها

🚶‍➡️اطلاعات اولیه

Emoji: 🚶‍➡️
نام کوتاه: فردی که به سمت راست راه می‌رود
کدپوینت: U+1F6B6 200D 27A1 FE0F کپی
اعشار: ALT+128694 ALT+8205 ALT+10145 ALT+65039
نسخه یونیکد: هیچ
نسخه Emoji: 15.1 (2023-08-28) جدید
دسته بندی ها: 👌 افراد و بدن
زیر مجموعه ها: 🏃 فعالیت
کلید واژه ها:
پیشنهاد: L2/23‑030

👨‍💻یونیکد اطلاعات (استفاده پیشرفته)

🚶‍➡️همچنین چک کنید

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success