emoji 🧑‍🦼‍➡️ فردی در ویلچر برقی رو به راست

🧑‍🦼‍➡️” معنی: فردی در ویلچر برقی رو به راست Emoji

کپی و جایگذاری کنید:🧑‍🦼‍➡️ کپی

🧑‍🦼‍➡️معنی و توضیحات

ایموجی 🧑‍🦼‍➡️ "فردی در ویلچر برقی رو به راست" نوعی از 🧑‍🦼 "شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری" است. به‌طور پیش‌فرض، جهت 🧑‍🦼 به سمت چپ است، اما نوع جدید 🧑‍🦼‍➡️ گزینه جهت‌گیری متفاوتی را برای این ایموجی ارائه می‌دهد.
💡مطالعه گسترده و علم عمومی

🧑‍🦼‍➡️ (فردی در ویلچر برقی رو به راست) = 🧑 (شخص) + 🦼 (صندلی چرخ‌دار برقی) + ➡️ (پیکان راست)


معنی نماد ایموجی 🧑‍🦼‍➡️ فردی در ویلچر برقی رو به راست است، می توان آن را در دسته ایموجی ها یافت: "👌 افراد و بدن" - "🏃 فعالیت".

🧑‍🦼‍➡️ یک توالی وصل کننده با عرض صفر است که با ترکیب 2 ZWJ وصال عرض صفر و 3 شکلک فردی شکل می گیرد. این Emoji های فردی عبارتند از: 🧑 (شخص), 🦼 (صندلی چرخ‌دار برقی), ➡️ (پیکان راست). شکلک جدید شکل گرفته به صورت یک شکلک منفرد نمایش داده می شود: 🧑‍🦼‍➡️ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری خوب ، اما همچنین ممکن است به صورت چندین Emoji کنار هم نشان داده شود: 🧑🦼➡️ در برخی از سیستم عامل ها با سازگاری ضعیف.

🧑‍🦼‍➡️مثالها و طریقه استفاده

🧑‍🦼‍➡️شکلک در رسانه های اجتماعی

🧑‍🦼‍➡️ on Youtube

🧑‍🦼‍➡️ on Instagram

🧑‍🦼‍➡️ on Twitter

🧑‍🦼‍➡️تصویر از سیستم عامل ها

🧑‍🦼‍➡️اطلاعات اولیه

Emoji: 🧑‍🦼‍➡️
نام کوتاه: فردی در ویلچر برقی رو به راست
کدپوینت: U+1F9D1 200D 1F9BC 200D 27A1 FE0F کپی
اعشار: ALT+129489 ALT+8205 ALT+129468 ALT+8205 ALT+10145 ALT+65039
نسخه یونیکد: هیچ
نسخه Emoji: 15.1 (2023-08-28) جدید
دسته بندی ها: 👌 افراد و بدن
زیر مجموعه ها: 🏃 فعالیت
کلید واژه ها:
پیشنهاد: L2/23‑030

👨‍💻یونیکد اطلاعات (استفاده پیشرفته)

🧑‍🦼‍➡️همچنین چک کنید

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success