سبک Emoji پیش‌فرض، نمایش یک شکلک را در پلتفرم یا دستگاه تعیین می‌کند. از طریق توالی های تنوع ایموجی به دست می آید. توالی های تنوع ایموجی چیست؟

دو سبک ارائه ایموجی وجود دارد: سبک ایموجی و سبک متن . سبک ایموجی رنگی است تا ایموجی بیشتر شبیه یک تصویر باشد، در حالی که سبک متن سیاه و سفید است تا شکلک بیشتر شبیه یک نماد باشد.

به عنوان مثال، در سیستم ویندوز 8.1، ایموجی ارائه شده در اکثر ویرایشگرها Text Style است. در سیستم بعدی ویندوز 10، اکثر ویرایشگران سبک Emoji را ارائه کردند.