تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

وقتی حامل های ژاپنی شخصیت های ایموجی را منتشر کردند ، آنها سطح emoji L1 را برای 845 ایموجی تعریف کردند ، که همان ایموجی ها در Unicode 6.0 و 6.1 است. سپس آنها به تعریف سطح emoji L2 برای یونیکد نسخه 8.0 ایموجی ادامه دادند. در آن زمان 1281 ایموجی با سطح ایموجی وجود داشت.

توجه: Emojis ها پس از یونیکد 8.0 سطح ایموجی ندارند.