کنسرسیوم یونیکد برای ایموجی هایی که قبلا منتشر شده بودند، سطح ایموجی را تعیین کرده است. سطح ایموجی ها در یونیکد 6.0 و 6.1 L1 و سطح ایموجی ها در یونیکد 7.0 و 8.0 L2 است. در مجموع 1281 ایموجی با سطح ایموجی وجود دارد.

با این حال، در به روز رسانی های بعد از یونیکد 8.0، سطح ایموجی حذف شد. بنابراین همه ایموجی های بعدی دیگر سطح ایموجی ندارند.