تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

در حال حاضر چهار نوع وضعیت اصلاح کننده emoji وجود دارد: هیچ ، اولیه ، ثانویه و اصلاح کننده.

توجه: اصلاح کننده Emoji مطابق مقیاس Fitzpatrick شکل می گیرد. 5 رنگ پوست وجود دارد. هنگامی که ایموجی موجود با اصلاح کننده پوست اضافه شود ، پوست اصلی ایموجی تبدیل به رنگ پوست مربوطه خواهد شد.