تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

6 نوع از ویژگی های Emoji وجود دارد ، و هر emoji می تواند چندین ویژگی داشته باشد:

  • ایموجی: این ویژگی نشان می دهد که استفاده از این شخصیت به عنوان ایموجی توصیه می شود.
  • ارائه Emoji: این ویژگی نشان می دهد که به طور پیش فرض emoji باید به عنوان یک ایموجی ظاهر شود نه به عنوان یک متن.
  • Emoji Modifier: این ویژگی نشان می دهد که از emoji می توان برای تغییر ظاهر دنباله emoji قبلی استفاده کرد.
  • پایه تغییر شکل Emoji: این ویژگی نشان می دهد که می توان از emoji ها برای تغییر ظاهر یک دنباله emoji بعدی استفاده کرد.
  • Emoji Component: این ویژگی نشان می دهد که کاراکتر به طور جداگانه در صفحه کلید emoji ظاهر نمی شود.
  • Extended Pictographic: این ویژگی نشان می دهد که کاراکتر نگارگری است یا از یک تصویربرداری گرفته شده است.