تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

این نشان دهنده منبع ایموجی است ، پنج دسته وجود دارد:

  • Zapf Dingbats (مخفف: z): این یک نوع حروف است و توسط هرمان زپف در سال 1978 طراحی شده است.
  • ARIB (مخفف: الف): شخصیت ها توسط انجمن صنایع رادیو و تجارت تعریف می شوند.
  • حامل های ژاپنی (مخفف: j): شخصیت های استاندارد به طور یکنواخت توسط سه حامل اصلی ژاپن در سال 2010 منتشر شدند.
  • Wingdings & Webdings (مخفف: w): این مجموعه ای از قلم های dingbat مایکروسافت است که حروف را به عنوان نمادهای مختلف ارائه می دهد.
  • دیگر (مخفف: x): اگر ایموجی به هیچ یک از دسته های فوق تعلق ندارد ، متعلق به دسته دیگر است.