برخی از ایموجی ها ممکن است به نظر برسد که فقط یک کاراکتر را اشغال می کنند، اما در واقع پس از وارد کردن بیش از یک کاراکتر پیدا می کنند. این به این دلیل است که در واقع آنها با پیوستن چند ایموجی به یکدیگر ایجاد می شوند که کاراکترهای بیشتری را اشغال می کنند.

ایموجی‌ها در این موقعیت به Emoji ZWJ Sequence معروف هستند، نام کامل ZWJ این است: ZERO WIDTH JOINER و تاکنون 1349 ایموجی به این شکل وجود دارد.

به عنوان مثال: ایموجی 👩‍❤️‍💋‍👨 (بوسه: زن، مرد) از 4 ایموجی 👩 + ❤️ + 💋 + 👨 تشکیل شده است، اما 8 کاراکتر را شامل می شود.

چرا 8 کاراکتر؟ در واقع یک کاراکتر نامرئی بین هر ایموجی به نام Zero Width Joiner (ZWJ) وجود دارد که به عنوان یک "چسب" برای اتصال هر ایموجی به یکدیگر عمل می کند. شما می توانید این "+" را به عنوان ZWJ در تصویر زیر در نظر بگیرید.

در یک کلام، دنباله ای از ایموجی ها که با یک شخصیت ZWJ به هم متصل شده اند، به عنوان Emoji ZWJ Sequence شناخته می شوند.

5 نوع از Emoji ZWJ Sequences وجود دارد:

 • خانواده

  (👨‍❤️‍👨 = 👨 + ❤️ + 👨)

 • جنسیت

  (🏄‍♀️ = 🏄 + ♀️)

 • مو

  (👨‍🦰 = 👨 + 🦰)

 • دیگر

  (🏳️‍🌈 = 🏳️ + 🌈)

 • نقش

  (👨‍💻 = 👨 + 💻)

فقط لیست توالی های ایموجی