در ابتدا، ایموجی های یونیکد فقط سیاه و سفید بودند. با توسعه تدریجی این ایموجی ها، برخی از آنها به شکلک های رنگی تبدیل شدند. با این حال، برخی از فونت ها می توانند از نمایش ایموجی کامل پشتیبانی کنند، اما برخی از فونت ها اینطور نیستند. بنابراین، این ایموجی ها در پلتفرم های مختلف اشکال زیادی دارند . در اینجا ما آنها را با توجه به وضعیت واجد شرایط ایموجی به 3 نوع تقسیم می کنیم:

  • Emoji کاملاً واجد شرایط - هر کاراکتر ایموجی واجد شرایط است، یا یک دنباله شکلک که در آن هر کاراکتر ایموجی واجد شرایط است.
  • Emoji با حداقل واجد شرایط - اولین کاراکتر واجد شرایط است، دنباله کاراکترهای باقی مانده کاملاً واجد شرایط نیست.
  • ایموجی بدون صلاحیت - یک ایموجی نه کاملاً واجد شرایط است و نه حداقل واجد شرایط است.

توجه💡: سازگاری ایموجی های کاملا واجد شرایط بهترین است. حتی اگر برخی از فونت ها حذف شوند، می تواند ایموجی کامل را نمایش دهد. این بدان معنی است که می تواند توسط اکثر فونت ها پشتیبانی شود.