تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

اولین ایموجی هایی که مورد استفاده قرار گرفتند فقط سیاه بودند. این شکلک ها به تدریج شکل گرفت و برخی با رنگ های مختلف تبدیل به ایموجی شدند. اگرچه ، برخی از قلم ها می توانند از نمایش ایموجی های کامل پشتیبانی کنند ، اما برخی از قلم ها از آن پشتیبانی نمی کنند. اشکال مختلفی در سیستم عامل های مختلف دارد . ما آنها را براساس توالی ایموجی به سه وضعیت تقسیم می کنیم:

  • ایموجی کاملاً واجد شرایط (هر شخصیت ایموجی واجد شرایط است.)
  • ایموجی حداقل دارای صلاحیت (اولین شخصیت واجد شرایط است ، توالی شخصیت باقی مانده کاملاً واجد شرایط نیست.)
  • ایموجی غیرمجاز (یک ایموجی نه کاملاً واجد شرایط است و نه از حداقل صلاحیت برخوردار است.)

توجه: سازگاری کاملاً واجد شرایط ایموجی بهترین است. حتی اگر برخی از فونت ها حذف شوند ، می تواند emoji کامل را نشان دهد ، به این معنی که توسط اکثر فونت ها قابل پشتیبانی است.