تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

زیرشاخه یونیکد طیف وسیعی از نقاط کد برای نویسه های یونیکد است که توسط کنسرسیوم یونیکد مدیریت می شود. هر کاراکتر یونیکد متعلق به یک زیرعنوان یونیکد است و هر زیرعنوان یونیکد نام خاص خود را دارد و به یک بلوک یونیکد تعلق دارد که یک دامنه کد بزرگتر است. توجه داشته باشید که دنباله Emoji متشکل از چند کاراکتر یونیکد به زیرشاخه یونیکد تعلق ندارد.