لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏻 پوست سفید نماد ایموجی