تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏼عبارتند از نماد ایموجی: 🏼 (پوست روشن)