لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏽 پوست طلایی نماد ایموجی