تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏾عبارتند از نماد ایموجی: 🏾 (پوست گندمی)