لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

👨 مرد نماد ایموجی