لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

👩 زن نماد ایموجی