لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

👫 مختلط نماد ایموجی