لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🧑 نماد ایموجی شخص