لیست Emoji با کلمه کلیدی وزنه‌بردار زن به شرح زیر است: