روز سال نو آغاز سال نو و اولین روز سال تقویم گرگوری 📅 است. مردم در سراسر جهان سال جدید را در ساعت 12 صبح welcome استقبال می کنند. در چین مردم برای استقبال از این جشن چراغ ها را می گذارند. در انگلیس ، مردم شراب و گوشت 🍗 تهیه می کنند و آب خوبی به دست می آورند تا موفق شوند. آلمانی ها سال نو را با عید و نوشیدن پذیرایی می کنند. مردم در ایتالیا شبانه و روزها ، نورپردازی آتش بازیها و رقصیدن - راههای استقبال از سال نو هستند. اگرچه راه‌های استقبال از سال نو در مناطق مختلف یکسان نیستند ، اما مردم معمولاً همدیگر را برکت می دهند - و جشن سال نو را با هم جشن می گیرند. همگان سال قبل را با دوستان و خانواده به یاد می آورند و چشم به راه سال جدید هستند.

برچسب ها

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success