تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جشنواره بهار با روز سال نو متفاوت است. این سال نو قمری است که اولین روز از ماه اول قمری است. جشنواره بهار سرچشمه قربانی موم قربانی پایان سال باستان است که برای دعا برای آب و هوای خوب و برداشت خوب استفاده می شود. دارای تاریخچه 4/5 هزار سال است. در طول جشنواره بهار ، مردم برای بازدید از اقوام و دوستانشان هدایا می آورند. نسل جوان تبریک سال نو را به بزرگان خود می پردازد - و خواهان پول خوش شانس و پاکت قرمز هستند. لباس های مردم colors عمدتاً قرمز و روشن برای نشان دادن جشن هستند و معمولاً از تمام خانواده عکس می گیرند. البته ، dumplings 🥟 برای اتحاد خانواده ضروری است. بسیاری از مردم فانوس ها را آویزان می کنند. رقص های شیر و اژدها نیز در خیابان ها متداول است. آتش بازی in در بعضی مکان ها دیده می شود. در همه جا یک فضای شادی وجود دارد. نکاتی: فشنگ سازها since از زمان سلسله هان یک رسم بوده است. سلسله های وی و سلسله جین عادت داشتند که فشنگ ها را روشن کنند و فانوس ها را روشن کنند - تا سال نو را پشت سر بگذارند و پول خوش شانسی را بدست آورند و پاکت قرمز. سلسله تنگ با تعطیلات 7 روزه began آغاز شد. بعداً سلسله شو شروع به تولید زوج های جشنواره بهار ✍️ کرد. رسم خوردن کوفته ها in در سلسله آهنگ آغاز شد.