سال نو چینی مهمترین جشنواره ای است که آغاز سال جدید را در تقویم سنتی چینی قمری جشن می گیرد. در طول جشنواره بهار، مردم برای دیدار اقوام و دوستان هدایایی 🎁 می آورند. نسل جوان سال نو را به بزرگترهای خود تبریک می گویند 🙇🙏 و پول شانس و پاکت قرمز می خواهند. رنگ اصلی سال نو چینی البته. علاوه بر این، رویدادهای ویژه دیگری مانند خوردن دمپایی، فانوس آویزان، رقص شیر و اژدها، نمایش آتش بازی و غیره وجود دارد. سال نو چینی مبارک~!

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success