روز ولنتاین یک جشن سالانه عاشقانه و عشق در بسیاری از مناطق جهان در 14 فوریه است. این روزی است که مردم با ارسال کارت ، گل یا شکلات همراه با پیام های عاشقانه عشق خود را نسبت به شخص یا افراد دیگر نشان می دهند. در اینجا برخی از ایموجی ها درباره روز ولنتاین آورده شده است.