همه ساله در 8 مارس روز جهانی زن است. به منظور تجلیل از مشارکت ها و دستاوردهای زنان در زمینه های مختلف ، بسیاری از کشورها جشن می گیرند.

شخصیت های زن