جشنواره Qingming ، همچنین به عنوان روز مقبره شوی شناخته می شود ، یک جشنواره سنتی چینی است که توسط چین ، مالزی ، سنگاپور ، اندونزی ، تایلند مشاهده می شود. این در اولین روز پنجمین دوره خورشیدی از تقویم قمری سنتی چین است. در طول چینگمینگ ، خانواده های چینی برای تمیز کردن گورها از مقبره های اجداد خود دیدن می کنند ، به نیاکان خود دعا می کنند و نذورات آیینی می دهند. پیشنهادات معمولاً شامل غذاهای سنتی غذا و سوزاندن چوب های خزه و کاغذ جاسوس است. این تعطیلات احترام سنتی نیاکان را در فرهنگ چین به رسمیت می شناسد.