تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

روز مادر دومین یکشنبه در ماه مه است. به منظور تشکر از همه مادران بزرگ جهان ، این یک تعطیلات جهانی است. در اینجا ایموجی ها درباره روز مادر آورده شده است: