جشنواره اژدها قایق یک جشنواره سنتی در چین است. این در پنجمین روز از ماه پنجم تقویم قمری چین است. در این روز ، مردم فعالیت هایی از قبیل خوردن کوفته برنج ، مسابقه قایق اژدها ، آویزان مگورورت و غیره را انجام می دهند. در همین زمان ، جشنواره اژدها قایق همچنین برای بزرگداشت مردم مهم باستان مانند کو یوان برگزار می شود. در اینجا جشنواره ایموجی ها درباره جشنواره اژدها قایق آورده شده است:

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success