تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جشنواره اژدها قایق یک جشنواره سنتی در چین است. این در پنجمین روز از ماه پنجم تقویم قمری چین است. در این روز ، مردم فعالیت هایی از قبیل خوردن کوفته برنج ، مسابقه قایق اژدها ، آویزان مگورورت و غیره را انجام می دهند. در همین زمان ، جشنواره اژدها قایق همچنین برای بزرگداشت مردم مهم باستان مانند کو یوان برگزار می شود. در اینجا جشنواره ایموجی ها درباره جشنواره اژدها قایق آورده شده است: