شکرگذاری یک جشنواره سنتی غربی است ، به طور عمده در ایالات متحده و کانادا. این یک تعطیل است که خانواده ها با هم جمع شوند. مردم پای شکرگذاری بوقلمون و کباب کباب شده را می خورند. در اینجا ایموجی های شکرگذاری آورده شده است:

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success