روز پدر سومین یکشنبه ژوئن است. این یک تعطیلات جهانی است ، به منظور تشکر از همه پدران بزرگ جهان. در اینجا ایموجی ها درباره روز پدر آورده شده اند:

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success