در اواخر سال 2019 ، یک coronavirus جدید در ووهان چین ظاهر شد و مردم در سراسر جهان اکنون در حال مبارزه با بیماری همه گیر هستند. امیدوارم همه به پیشگیری و درمان توجه کنند. در اینجا ما برخی از ایموجی های مربوط به coronavirus جدید را جمع آوری کرده ایم تا همه بتوانند از آن در صحنه های گفتگو و گپ استفاده کنند. قوی بمانید ، ما می توانیم آنرا درست کنیم! 💪🙏

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success