سر زن و شوهر ، بسیاری از ایموجی ها را می توان آزادانه ترکیب و همسان کرد.
یک روش استفاده از نام emoji برای تطبیق است که می تواند در نام آنلاین زوج یا نام مستعار زوج اعمال شود.
روش دیگر استفاده از آن به عنوان سر زوج ، کلیک بر روی ایموجی ها ، یافتن تصویر با وضوح بالا در زیر و ذخیره آن است.
ما داغترین ترکیب های ایموجی را در وب گردآوری کرده ایم:

مردم