ماده زندگی سیاه ، BLM (BLM) نامیده می شود. در تاریخ 25 مه 2020 ، جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار به دلیل اجرای قانون خشونت آمیز پلیس درگذشت که توجه مردم جهان را به زندگی افراد سیاه پوست برانگیخت و مردم در چند کشور به طور خودجوش راهپیمایی هایی را برگزار می کردند. همچنین بسیاری از پست ها و مقالات مرتبط با آن در اینترنت وجود دارد. ما همه ایموجی های مربوط به جنبش سیاه حقوق بشر را گردآوری کردیم:

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success