👩‍🏫 👨‍🏫 تاریخ های روز معلم در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال ، روز معلم در چین year هر سال 10 سپتامبر است ، و روز معلم در برزیل 15 هر سال 15 اکتبر است. 🌐 روز جهانی معلم هر سال 5 اکتبر است و بسیاری از کشورها این روز را به عنوان روز معلم کشور خود تعیین کرده اند. در روز معلم ، دانش آموزان 👩‍🎓 👨‍🎓 به اشکال مختلف به معلمان تبریک می گویند: ارائه گل 💐 ، سازماندهی مهمانی 🎉 ، اجرای نمایش etc. ، و غیره.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success