در سالهای اخیر ، طبقه بندی زباله به موضوعی اجتناب ناپذیر در زندگی ساکنان چینی تبدیل شده است. این کشور در کشورهای اروپایی و آمریکایی به موفقیتهای اولیه رسیده است ، و بیشتر و بیشتر شهرهای چین به صفوف حفاظت از محیط زیست پیوسته اند. در چین زباله به چهار دسته تقسیم می شود:
زباله های قابل بازیافت: زباله های قابل بازیافت داخلی.
زباله های خطرناک: زباله هایی که برای سلامتی انسان و محیط زیست مضر است.
ضایعات مواد غذایی خانگی: ضایعات قابل فساد که حاوی مواد آلی است.
زباله های باقیمانده: زباله های خانگی به غیر از قابل بازیافت ، زباله های خطرناک و زباله های مواد غذایی خانگی.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success