در Emoji 26 شاخص منطقه ای وجود دارد که مربوط به 26 حرف انگلیسی است. این شاخص های منطقه ای عموماً به صورت جداگانه استفاده نمی شوند ، اما از دو شاخص برای نشان دادن پرچم یک کشور یا منطقه با هم استفاده می شود. توجه داشته باشید که هیچ دو شاخص منطقه ای نمی توانند شکلک ایموجی را تشکیل دهند. این دو شاخص منطقه ای باید با کد اختصاری دو حرف ISO یک کشور یا منطقه مطابقت داشته باشند تا یک Emoji واجد شرایط تشکیل دهند.
نکات💡: این مبحث فقط شامل نویسه های Unicode است ، آنها شکلک نیستند.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success