بلافاصله پس از کریسمس ، مردم ژاپن شروع به آماده سازی برای پایان سال و رویدادهای سال نو می کنند. سال نو رسمی ("اوشوگاتسو") در ژانویه 1 ژانویه ("گانتان") جشن گرفته شده است. مردم خانه های خود را با تزئینات خاص تزئین می کنند ، رشته فرنگی سوبا می خورند ، کارت های سال جدید می فرستند ، به حرم می روند ، مسابقه آواز سالانه به نام "Kouhaku Utagassen" را تماشا می کنند ... در مجموع ، روز سال جدید یک روز بسیار مهم برای ژاپنی ها است .

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success