روز سنت پاتریک یک جشن جهانی از فرهنگ ایرلند است که هر ساله در 17 مارس ، به یاد مرگ سنت پاتریک ، حامی مقدس ایرلند برگزار می شود. این تعطیلات به جشن فرهنگ ایرلند با رژه ، غذاهای خاص ، موسیقی ، رقص ، نوشیدن و همه چیز سبز تبدیل شده است. ما در این مبحث چند ایموجی درباره روز سنت پاتریک جمع کردیم. روز سنت پاتریک مبارک

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success