روز سنت پاتریک یک جشن جهانی از فرهنگ ایرلند است که هر ساله در 17 مارس ، به یاد مرگ سنت پاتریک ، حامی مقدس ایرلند برگزار می شود. این تعطیلات به جشن فرهنگ ایرلند با رژه ، غذاهای خاص ، موسیقی ، رقص ، نوشیدن و همه چیز سبز تبدیل شده است. ما در این مبحث چند ایموجی درباره روز سنت پاتریک جمع کردیم. روز سنت پاتریک مبارک